Các học phần thay thế mã môn học hoặc tương đương

Các bạn sinh viên các khóa ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông mạng máy tính xem các môn học thay đổi mã môn hoặc chuyển đổi môn tương đương file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DC CHUONG TRINH-CNTT 2015.xls về máy tínhDC CHUONG TRINH-CNTT 2015.xls971 lần tải