Cây chương trình - Thứ tự học các môn học bắt buộc

Các bạn sinh viên xem cây chương trình để biết môn nào phải học trước mới được học các môn tiếp theo vì kiến thức có sự liên quan với nhau (file đính kèm)

Những bạn nào khóa 2015 không đăng ký được môn Nhập môn lập trình thì phải liên hệ với cố vấn học tập thầy Đăng Khoa 0968.68.10.08 để giải quyết