Ban liên lạc cựu sinh viên

Sau ngày 12/04 buổi họp mặt cựu sinh viên đầu tiên đã bầu ra ban liên lạc cựu sinh viên lâm thời gồm có:

STT Họ tên Giới tính Năm học Khóa Chức vụ, công việc hiện tại Tên công ty Điện thoại
Nam Nữ
1 Nguyễn Anh Tú X       Giảng viên Khoa CNTT   0902889988
2 Huỳnh Long Phú X   2007-2010 Tin 31B PHP Technical Leader Cty Sutrixmedia 01678965828
3 Nguyễn Đình Hoàn X   2007-2011 Tin 31A .NET leader FTP IS 0985777761
4 Nguyễn Quang Vinh X   2008-2011 Tin 32B Projefct Manager Công nghệ truyền thông METECH 0939633000
5 Lê Quốc Oai X   2009-2012 Tin 09B Software Engineer Cty Harvey nash 01642076692
6 Nguyễn Lưu Vũ X   2009-2012 Tin09B .Net developer Cty FSSV 0933835736
7 Nguyễn Thị Thanh Hằng   X 2011-2014 Tin35C Lập trình viên FPT Software 979161136