Danh sách nợ đoàn phí khóa 42 (Sẽ hủy sổ đoàn và tư cách đoàn viên)

15-06-2021 Đặng Hồng Hiệp

Theo thông báo của Đoàn trường trường từ nay cho tới tháng 10, đoan viên nào không hoàn thành đoàn phí sẽ bị hủy sổ đoàn và tư cách đoàn viên. Các em tranh thủ hoàn thành đoàn phí để thầy ký chuyển sổ đoàn nhé

Các đoàn viên có thể nộp đoàn phí thông qua

  • Momo của thầy: 0938390639 với cú pháp (MSSV + Họ và tên)
  • TKNH: Vietcombank 0381000540928 chủ TK: Đặng Hồng Hiệp

Thông báo đoàn trường

Danh sách nợ đoàn phí

Đường link xem trạng thái nợ đoàn phí của khóa 42,43,44

Link

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết