Danh sách sinh viên sẽ bị hủy tư cách đoàn viên

31-10-2020 Đặng Hồng Hiệp

Danh sách các bạn sinh viên sẽ bị hủy tư cách đoàn. Thầy đang làm thủ tục cho các bạn đầy đủ các yếu tố để xét chuyển sinh hoạt đoàn. Những bạn không hoàn thành đoàn phí thầy sẽ làm danh sách gửi đoàn trường để hủy tư cách đoàn viên. Mọi khiếu nại sau này của các em thầy sẽ không giải quyết

Do đã hết hạn nhưng hạn rơi vào ngày cuối tuần nên thầy sẽ cho các em thêm hai ngày là hạn cuối ngày thứ 3 (03/11/2020). Sau ngày này thầy sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Thầy mới làm cho khóa 41, khóa 42 thầy sẽ cập nhật sau

Nguyên nhân bị hủy các em coi trong file này nhé

Bài viết khác