Hướng dẫn đại hội đoàn

Tải file hướng dẫn và biểu mẫu bên dưới

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Dai hoi chi doan.doc về máy tínhDai hoi chi doan.doc801 lần tải