Đăng ký Câu Lạc Bộ và Công Nghệ

Để giúp cho các bạn tham gia vào câu lạc bộ, các bạn đăng ký vào form sau đây

Xem tiếp...

 

Giới thiệu Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ

Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ (CST-HITC). Được sự đồng ý của BGH nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Khoa Công Nghệ Thông tin đã thành lập CLB Khoa học và công nghệ. CLB ra đời mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh cho sinh viên trong khoa cũng như sinh viên trong trường yêu thích khoa học công nghệ, các cuộc thi sáng tạo khoa học. CLB là nơi sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực: học  tập, nghiên cứu khoa học và đặc biệt trang bị kỹ năng sống, kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; là hành  trang để bước vào đời.

Xem tiếp...