Nhận học bổng anh văn cho khán giả mai mắn đêm bán kết Công Thương's Got Talent

Mời các bạn có các số điện thoại mai mắn nhận học bổng khóa học anh văn giao tiếp trị giá 2 triệu đồng tại vòng Bán kết Công Thương's Got Talent liên lạc bạn Phong 01665317390 tại phòng D6-34 để nhận phiếu học bổng. Thời gian từ thứ 3 ngày 18/11/2014 đến thứ 6 ngày 21/11/2014.