Kết quả vào vòng bán kết cuộc thi Cong Thuong's Gottalent

Kết quả cuộc thi Cong Thuong Gottalent. Các bạn vào vòng trong sẽ nộp nhạc và lấy số báo danh vào ngày 10/11/2015. Các thi sinh thử nhạc vào chiều thứ 4 (11/11/2015) và ngày thứ 5 (12/11/2015). 

Vòng bán kết chạy vào tối thứ 5 (12/11/2015). Các bạn tập trung trước giờ chạy 20 phút