Tham quan thực tế các thiết bị mạng tại Newstar

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn và tiếp cận các thiết bị mạng như Server, Router, Switch Multilayer, SAN, hệ thống mạng của phòng DataCenter. Khoa CNTT phối hợp với Trung Tâm Newstar giới thiệu cho sinh viên tiếp xúc những thiết bị mà các sinh viên có thể chưa bao giờ nhìn thấy cũng như là tính năng và cách thức làm việc của từng thiết bị mạng.

Lưu ý: Danh sách sinh viên được đi tham quan sẽ được thông báo vào ngày 06/01/2015. Các bạn có tên trong danh sách tham quan vui lòng tập trung đúng giờ. Nếu vắng mặt, Khoa sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với những trường hợp đó.

Giới thiệu về Trung tâm Newstar