Thư mời họp mặt cựu sinh viên khoa CNTT 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

-     Nhằm tạo điều kiện để cựu sinh viên, học viên các khóa đã học tại khoa Công nghệ thông tin trở về thăm lại trường sau những ngày tháng xa trường. Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên của Khoa.

-     Phát huy vai trò của cựu sinh viên trong việc chia sẽ những kinh nghiệm thực tế, lời khuyên khi đi xin việc; giới thiệu việc làm; tạo điều kiện cho các sinh viên đang học tại khoa có cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp của cựu sinh viên.

-     Xây dựng kế hoạch thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa CNTT.

 -     Thông qua chia sẽ từ ban liên lạc cựu sinh viên, làm cơ sở để khoa đánh giá hiệu quả đào tạo, từ đó cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời ban liên lạc cựu sinh viên là cầu nối góp phần sự gắng kết giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

-     Thời gian: 08h00 chủ nhật, ngày 12/04/2015

-     Địa điểm: Phòng D1-02 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin.

- Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin.

- Đại diện Cựu sinh viên các khóa (số lượng: 40-50)

- Cựu sinh viên đại diện các doanh nghiệp.

IV. NỘI DUNG

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

08:00-08:30

Đón khách, thu thập thông tin

Đoàn khoa CNTT

08:30-08:35

Tuyên bố lý do và thành phần tham dự

MC – Cựu SV

08:35-08:50

Chia sẻ những thông tin mới và định hướng của khoa CNTT

Ban chủ nhiệm Khoa CNTT

08:50-09:05

Chia sẻ của Cựu SV – Nội dung 1

Cựu SV

09:05-09:20

Chia sẻ của Cựu SV – Nội dung 2

Cựu SV

09:20-09:50

Giải lao – Ăn nhẹ - Giao lưu

 

09:50-10:05

Thảo luận về việc thành lập Ban liên lạc Cựu SV

MC - Cựu SV

10:05-10:15

Thống nhất lộ trình kết nối Cựu SV và kế hoạch triển khai

Đại diện Cựu SV

10:15-10:30

Kết thúc buổi họp mặt, chụp ảnh lưu niệm

 

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

- Để BTC có sự chuẩn bị tiếp đón chu đáo đề nghị các bạn cựu sinh viên đăng ký thông tin trực tuyến tại:

http://goo.gl/vgCzEb

VI. LIÊN HỆ

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Facebook cựu sinh viên: https://www.facebook.com/groups/CuuSVCNTTCongThuong/

- Hotline: 0988.233.681 thầy Luân – BT Đoàn Khoa CNTT

TM. KHOA CNTT

TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Trọng Đức