Ứng cử vào BCH Đoàn Khoa CNTT NK V (2015-2017)

Để chuẩn bị cho đại hội đoàn khoa dự kiến tổ chức và cuối tháng 5 đầu tháng 6/2015. BCH Đoàn Khoa CNTT thông báo các bạn sinh viên năm 1, 2 Khoa CNTT có nguyện vọng vào BCH Đoàn Khoa CNTT ứng cử vào BCH
Sau khi đăng ký BCH đoàn khoa sẽ họp các bạn và rút lại danh sách sinh viên đủ yêu cầu.
Thời gian đăng ký Từ 24/04/2015 đến 09/05/2015

CÁC BẠN ỨNG CỬ ĐIỀN THÔNG TIN ONLINE: http://goo.gl/sxhQzu