Danh sách sinh viên triệu tập dự đại hội LCĐ Khoa Công Nghệ Thông Tin (bắt buộc)

 THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
LCĐ Khoa Công Nghệ Thông Tin, nhiệm kỳ 2015-2017

-------------

Kính gửi:  Các Chi đoàn trực thuộc khoa Công nghệ thông tin

Thực hiện theo kế hoạch về việc chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở Đoàn của Đoàn trường; BCH LCĐ Khoa Công nghệ thông tin triệu tập đại biểu tham dự đại hội đại biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2015 – 2017 như sau:

1.Nội dung Đại hội:

-       Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên LCĐ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2013 – 2015.

-       Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2017.

-       Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2013 – 2015.

-       Bầu Ban chấp hành LCĐ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015 – 2017.

2.Đại biểu triệu tập:

-       Đại biểu khách mời: Đại hiện BCH đoàn trường, Đại diện Chi bộ Đảng, Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin, Đại diện BCH các LCĐ khoa trong trường, Giảng viên trẻ trong khoa CNTT.

-       Đại biểu chính thức được triệu tập: BCH LCĐ Khoa CNTT, BCH các chi đoàn, các đoàn viên ưu tú được lựa chọn đại diện cho các chi đoàn trực thuộc (danh sách kèm theo bên dưới).

3.Thời gian và địa điểm triệu tập:

07h30 ngày 07 tháng 06 năm 2015 tại Hội trường A (Lầu 6 khu A)

4.Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội

4.1.Trang phục tham dự Đại hội:

Áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục trường hoặc áo sơ mi trắng.

4.2.Về việc giữ gìn trật tự, chấp hành thời gian làm việc, hoạt động tại Đại hội:

-       Đại biểu dự Đại hội đúng giờ và tham gia đầy đủ chương trình của Đại hội. Trường hợp đặc biệt cần phải vắng mặt, đại biểu phải báo cáo trước với Ban Tổ chức Đại hội (thông qua đồng chí bí thư) và phải có đại biểu khác trong lớp thay thế. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tuân thủ theo sự điều hành, quyết định của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

-       Đại biểu ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức Đại hội sắp xếp, không tự do đi lại hay nói chuyện riêng gây ảnh hưởng tới Đại hội.

Để Đại hội đại biểu CLĐ Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2015-2017 thành công tốt đẹp, BCH Liên Chi đoàn Khoa CNTT đề nghị các đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Đại hội đầy đủ và đúng thời gian qui định./.

   

TM. BCH LCĐ KHOA CNTT

BÍ THƯ

 

 

Huỳnh Nguyễn Thành Luân

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Đoàn trường (để báo cáo);

-    Lưu.

   

 Lưu ý: Tất cả các trường hợp được triệu tập mà không tham dự sẽ xem xét mức độ kỷ luật; trừ điểm rèn luyện; hạ hạnh kiểm. Khi đến tham dự các đại biểu sẽ được điểm danh trước khi vào hội trường và trước khi tiến hành bầu cử.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Danh sach Sinh viên trieu tap du dai hoi CLD Khoa CNTT.pdf về máy tínhDanh sach Sinh viên trieu tap du dai hoi CLD Khoa CNTT.pdf659 lần tải