Khoa CNTT - CĐ Công Thương TP.HCM
Học autocad bằng tiếng Việt - Phiên bản có thể in

+- Khoa CNTT - CĐ Công Thương TP.HCM (http://fit-hitu.edu.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Các môn học (/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tài liệu học tập (/forum-60.html)
+--- Chủ đề: Học autocad bằng tiếng Việt (/thread-40.html)Học autocad bằng tiếng Việt - thanhvu.cntt - 25-11-2010 11:39 PM

Đây là Giáo Trình học autocad 2004 bằng tiếng Việt

Download:
Part 1: http://www.ziddu.com/download/551745/U_hocautocad.part01.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/564119/U_hocautocad.part02.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/564325/U_hocautocad.part03.rar.html
PASS:hocdohoa.com

Bạn nào quan tâm thì kéo về máy mà học.