Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo khoa công nghệ thông tin:

1. Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

2. Cao đẳng ngành Quản trị mạng máy tính

3. Trung cấp chuyên nghiệp ngành Thiết kế và quản trị website