Giới thiệu khoa

Các bộ môn trực thuộc:

 • Công nghệ phần mềm
 • Quản trị mạng máy tính

Các ngành và chuyên ngành đào tạo:

1. Hệ cao đẳng 2 ngành:

 • Công nghệ thông tin
 • Quản trị mạng máy tính

2. Hệ trung học:

 • Thiết kế và quản trị website

Nhân sự:

 • Tổng số giảng viên, nhân viên cơ hữu: 23
 • Số điện thoại khoa: 08.37313631 (25)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
 • Họ và tên Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Trọng Đức              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin khác:

 • Khoa Công nghệ thông tin được thành lập từ cuối năm 2001
 • Khoa hiện đào tạo bậc Trung cấp và Cao đẳng
 • Cơ sở vật chất hiện tại: 7 phòng thực hành máy tính với nhiều trang thiết bị hiện đại