Thành tích

Khoa Công nghệ Thông tin với đội ngũ Giảng viên trẻ, năng động, say mê với nghề trong thời gian qua Khoa đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác dạy và học như:

Thi đua dạy tốt

  • Bằng khen của Bộ Công Thương 2011, 2013.
  • Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ 2012.
  • Tập thể lao động xuất sắc 2011, 2012, 2013.

Huấn luyện Olympic Tin học Sinh viên

  • Năm 2011: Đạt 01 giải ba, 01 giải khuyến khích khối Cao đẳng; 1 giải ba, 1 giải khuyến khích khối ĐH không chuyên tin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam  tổ chức tại ĐH Cần Thơ.
  • Năm 2012: Giải Nhất đồng đội khối Cao đẳng01 giải nhì khối Cao đẳng (xếp hạng nhất, không có giải nhất), 02 giải ba tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Công Nghiệp Hà Nội
  • Năm 2013: Đạt 01 giải ba khối Cao đẳng; 02 giải ba khối ĐH không chuyên tin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Duy Tân - Đà Nẵng.
  • Năm 2014: Giải Nhất đồng đội khối Cao đẳng02 giải nhì, 01 giải ba khối Cao đẳng, 01 giải khuyến khích khối ĐH Không chuyên tiin tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại ĐH Công Nghiệp TP.HCM
  • Năm 2015: 1 giải nhất cá nhân, 1 giải khuyến khích.

Thi tay nghề Asian:

  • Năm 2014: đạt 1 giải nhì, 1 giải tay nghề giỏi cấp TP. Giải khuyến khích cấp quốc gia 
  • Năm 2016: 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích thi tay nghề Asean cấp Bộ Công Thương

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên các cấp