Điểm học phân môn Tin Học thầy Hán HK2-2019-2020

Ngày đăng: 04/09/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm thi các môn Cô thi giảng dạy học kỳ 2 năm 2019-2020

Ngày đăng: 01/09/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm học phần Tin Học Nhóm 19 thầy Trần Ngọc Dân

Ngày đăng: 31/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm học phần tin học Cô Hoa học kỳ 2 năm 2019-2020

Ngày đăng: 29/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm học phân Tin Học Lớp CCQ1920A, CCQ1920B (Thầy Phạm Văn An)

Ngày đăng: 28/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm tổng kết các lớp (Thầy Mạnh)

Ngày đăng: 28/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

1. Lớp TINDC1: (Tin học, Sáng thứ 2, ngày thi 5/7)  https://photos.app.goo.gl/HQUv5hZc1UBaAH1AA  2. Lớp LOPL3: (Lý thuyết đồ thị, Chiều thứ 7) https://photos.app.goo.gl/bpdyxAwAaZVrASHg6 3. Lớp CCQ1924J, CCQ1924K: (Tin học, Sáng thứ 4, ngày thi 16/8) https://photos.app.goo.gl/yef9yFeJzK2654DW6 4. Lớp CCQ1924H, CCQ1924I: (Tin học, Sáng thứ 3, ngày thi 23/8) https://photos.app.goo.gl/CFR7zGdrULvrnBhV6 5. Lớp CCQ1924D, CCQ1924E: (Tin học, […]

Điểm tin học sáng thứ 3 (c. Huyên)

Ngày đăng: 27/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

TIN HOC SANG 3

Điểm thi môn SQL (Thầy Trường)

Ngày đăng: 26/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm thi và điểm quá trình môn TIN HỌC_Thầy Sơn

Ngày đăng: 26/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Đề nghị các bạn xem kỹ 02 cột điểm thi và điểm quá trình. Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho Gv trước ngày 31.08.2020 Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại, GV sẽ không giải quyết. 1. Lop CCQ1920G 2 Lop_CCQ1912BC 3.Lop CCQ1924GH  

Điểm thi môn Tin học các lớp c.Quyên

Ngày đăng: 26/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

CT3_CCQ1913A CT4_CCQ1927C CT5_CCQ1920H CT6_CCQ1927E ST4_CCQ1920D ST7_CCQ1901A

Điểm tổng kết – Tin học – Thầy Nhựt – thi đợt sau

Ngày đăng: 26/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Sáng thứ 2 – Nhóm 48- https://photos.app.goo.gl/EvDoWSFoyXeQpVwx7 Chiều thứ 2 – Nhóm 28 – https://photos.app.goo.gl/e16T47nPuZmS6LRs5 Sáng thứ 3 – Nhóm 55- https://photos.app.goo.gl/S2MfobiEMS89HdudA Chiều thứ 3 – Nhóm 10 Xem tại => https://photos.app.goo.gl/CqLV4f5zSDNtKH557 Sáng thứ 5 – Nhóm 40 => https://photos.app.goo.gl/k8DGJKvmBuGP1crZA Sáng thứ 6 – Nhóm 57- https://photos.app.goo.gl/3U9khF9wG9WqiBpJ8

Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1911F (cô Cúc)

Ngày đăng: 25/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

 

Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1911D (cô Cúc)

Ngày đăng: 25/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

 

Điểm HP môn QTM Linux Thầy Viên

Ngày đăng: 25/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Các em xem link kèm nha QTM Linux