Điểm cuối kỳ lớp lập trình web (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm cuối kỳ lớp lập trình web: CCQ1811B CCQ1811D

Điểm đồ án chuyên ngành -cô Mai

Ngày đăng: 08/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm đồ án các bạn xem trong link dưới đây https://drive.google.com/file/d/1xoFFphWWAb2NQXblEvA_izXWUwAgY-4v/view?usp=sharing

Điểm thi tin học và tin học văn phòng Cô Thi

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Chi tiết xem tại https://drive.google.com/drive/folders/1l9wmcu7RnR0PVCbt5uSjeKJZjdsibMCa?usp=sharing

Điểm cuối kỳ môn Bảo mật internet thầy Hiệp

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Chi tiết xem tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9-Y/edit#gid=1398159863 Mọi thắc mắc giải quyết trước ngày 19/07/2020. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào https://docs.google.com.vn/sản ra / d / 1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9 -Y /edit # gid = 1301159863

Điểm thi môn THVP thầy Đức HK2_2019-2020

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm TK môn TKWeb-cô Mai-08/7

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

SV có thắc mắc về điểm gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn. Hạn chót 12/7/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc  

Điểm TK môn Corel-cô Mai- chiều T6

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

SV xem trong file đính kèm Tập tin đính kèm  

Điểm KTHP môn Corel sáng thứ 6 (c.Huyên)

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Tải tập tin

Điểm học phần Kiến trúc máy tính, mạng máy tính (thầy Viên dạy)

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm học phần Kiến trúc máy tính, mạng máy tính Các em xem file đính kèm