Điểm thi và điểm quá trình môn TIN HỌC_Thầy Sơn

Ngày đăng: 26/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Đề nghị các bạn xem kỹ 02 cột điểm thi và điểm quá trình. Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho Gv trước ngày 31.08.2020 Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại, GV sẽ không giải quyết. 1. Lop CCQ1920G 2 Lop_CCQ1912BC 3.Lop CCQ1924GH  

Điểm quá trình môn SQL

Ngày đăng: 21/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

20% 40% 40% STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT 1 2118110177 Ngô Đức Cương CCQ1811C 10.0 7.3 4.3 6.6 2 2118110178 Võ Sĩ Cường CCQ1811C v v v V 3 2118110179 Nguyễn Thị Diệu CCQ1811C 7.0 6.0 5.5 6.0 4 2118110181 Lê Hữu Dũng CCQ1811C v v v […]

Điểm QT lớp Corel Nhóm 2-Chiều T6-CÔ Mai

Ngày đăng: 16/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

SV xem điểm QT trong file đính kèm. Nếu có phản hồi gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn. Hạn chót 22/8/2020. Sau ngày này mọi thắc mắc sẽ không giải quyết. https://drive.google.com/file/d/1g6EmSUI3FFgmdv3nV5L6zSusiO9Yll0Z/view?usp=sharing  

Điểm quá trình môn KTLT của lớp CCQ1911D,F (cô Cúc)

Ngày đăng: 15/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Điểm quá trình lớp CCQ1911F: KTLT_CCQ1911F_S5 Điểm quá trình lớp CCQ1911D: KTLT_CCQ1911D_C5  

Điểm quá trình môn Tin học (Thầy Trường)

Ngày đăng: 15/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Nhóm 12 20% 40% 40% STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT 1 2119130161 Nguyễn Quốc An CCQ1913F 8.0 6.0 8.3 7.3 2 2119130143 Lê Thị Bích Cương CCQ1913F 10.0 9.5 8.8 9.3 3 2119130144 Nguyễn Thị Đạt CCQ1913F 10.0 7.0 7.3 7.7 4 2118030012 Nguyễn Công Hậu CCQ1803A […]

Điểm quá trình môn Tin Học HK2 2019-2020(cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1924A_B_S2 TINHOC_CCQ1910MN_S6

Điểm quá trình môn Hệ điều hành (Thầy Viên)

Ngày đăng: 12/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Các em xem link đính kèm   Hệ điều hành  

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911EF (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911E_F_S3_C6

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911C_D_C2_S4  

Điểm quá trình các lớp Tin học (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CCQ1901A CCQ1913A CCQ1920D CCQ1920H CCQ1927C CCQ1927E

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi HK2, 2019, 2020

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi Chuyên đề ASP.NET(LOPHL8,LOPHL9) Lập trình Android(LOPHL8) Lập trình Web(CCQ1811A, CCQ1811E) Tin học (CCQ1910D, CCQ1910E; CCQ1912A, CCQ1912B;CCQ1915A, CCQ1915) Chi tiết xem tập tin đính kèm

Điểm quá trình các Lớp thầy Hiệp dạy

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Mọi thắc mắc về điểm giải quyết tới trước ngày 14/08 sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào Xem điểm tại đây

T.Nhựt dạy – Điểm quá trình môn tin học – Tất cả các lớp

Ngày đăng: 07/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Đây là điểm quá trình của các lớp Thầy Nhựt dạy: Mọi thắc mắc các em có thể gởi phản hồi đến hết ngày 11/08/2020 vào địa chỉ email: nguyenxuannhut@hitu.edu.vn Việc nộp bài tập làm thêm đến hết tuần này nên có 1 số bạn thay đổi điểm quá trình do được cộng thêm đểm. […]

Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai

Ngày đăng: 06/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

SV thắc mắc về điểm QT gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn trước ngày 13/8/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc https://drive.google.com/drive/folders/1_mZxlfvJxE3OwqqdknIrpiLMLs_LxgE-?usp=sharing  

SQL SÁNG THỨ 7 THẦY NHỰT DẠY  

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP SQL SÁNG THỨ 7 EM NÀO CÓ THẮC MẮC GỞI EMAIL ĐẾN THẦY QUA ĐC EMAIL: nxnhut@gmail.com. Subject: [SQL sang 7] Hoi ve diem qua trinh Sau 3 ngày không có thắc mắc thì sau không giải quyết.