Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1910MN (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1910MN_S6  

Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1924AB (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1924A_B_S2      

Điểm quá trình môn Hệ điều hành (Thầy Viên)

Ngày đăng: 12/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Các em xem link đính kèm   Hệ điều hành  

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911EF (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911E_F_S3_C6

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911C_D_C2_S4  

Điểm quá trình các lớp Tin học (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CCQ1901A CCQ1913A CCQ1920D CCQ1920H CCQ1927C CCQ1927E

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi HK2, 2019, 2020

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi Chuyên đề ASP.NET(LOPHL8,LOPHL9) Lập trình Android(LOPHL8) Lập trình Web(CCQ1811A, CCQ1811E) Tin học (CCQ1910D, CCQ1910E; CCQ1912A, CCQ1912B;CCQ1915A, CCQ1915) Chi tiết xem tập tin đính kèm

Điểm quá trình các Lớp thầy Hiệp dạy

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Mọi thắc mắc về điểm giải quyết tới trước ngày 14/08 sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào Xem điểm tại đây

T.Nhựt dạy – Điểm quá trình môn tin học – Tất cả các lớp

Ngày đăng: 07/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Đây là điểm quá trình của các lớp Thầy Nhựt dạy: Mọi thắc mắc các em có thể gởi phản hồi đến hết ngày 11/08/2020 vào địa chỉ email: nguyenxuannhut@hitu.edu.vn Việc nộp bài tập làm thêm đến hết tuần này nên có 1 số bạn thay đổi điểm quá trình do được cộng thêm đểm. […]

Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai

Ngày đăng: 06/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

SV thắc mắc về điểm QT gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn trước ngày 13/8/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc https://drive.google.com/drive/folders/1_mZxlfvJxE3OwqqdknIrpiLMLs_LxgE-?usp=sharing  

SQL SÁNG THỨ 7 THẦY NHỰT DẠY  

Ngày đăng: 09/07/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP SQL SÁNG THỨ 7 EM NÀO CÓ THẮC MẮC GỞI EMAIL ĐẾN THẦY QUA ĐC EMAIL: nxnhut@gmail.com. Subject: [SQL sang 7] Hoi ve diem qua trinh Sau 3 ngày không có thắc mắc thì sau không giải quyết.