Lịch gặp GV làm đồ án- cô Mai

Các em làm đồ án với cô Mai gặp gv  vào sáng thứ 6 (14/7) PM D2-09 hoặc  sáng thứ 2 (17/7) PM D2-12, sáng thứ 3 (18/7) PM D2-09 từ sau 8h30


 

Điểm ĐACS, TTTN nhóm cô Huyên

Hiện tại có một số sinh viên chưa ký tên vào danh sách, Sv xuống văn phòng khoa gặp cô Xim để ký tên. SV không ký tên thì phòng đào tạo sẽ hủy điểm

Điểm đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai

Điểm đồ án và thực tập tốt nghiệp.

Các bạn chưa ký tên vào bảng điểm gặp cô Xim để ký tên vào danh sách

Phản biện đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai, cô Quyên

Các bạn sinh viên làm đồ án và thực tập tốt nghiệp với cô Mai và cô Quyên  sẽ phản biện vào lúc 14g00 thứ 4 (ngày 31 tháng 05 năm 2017) tại phòng máy. Không giải quyết các trường hợp vắng mặt. 

Thông báo cho sinh viên về việc chỉnh sửa đề cương chi tiết khóa luận

Sinh viên làm khóa luận sửa lại theo yêu cầu của hội đồng và nộp lại 1 bản cho GV Khoa.

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Khoa dưới đây.