Phản biện đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai, cô Quyên

Các bạn sinh viên làm đồ án và thực tập tốt nghiệp với cô Mai và cô Quyên  sẽ phản biện vào lúc 14g00 thứ 4 (ngày 31 tháng 05 năm 2017) tại phòng máy. Không giải quyết các trường hợp vắng mặt. 

 

Thông báo cho sinh viên về việc chỉnh sửa đề cương chi tiết khóa luận

Sinh viên làm khóa luận sửa lại theo yêu cầu của hội đồng và nộp lại 1 bản cho GV Khoa.

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Khoa dưới đây.

Thông báo lịch hướng dẫn đồ án sinh viên - cô Mai

Lịch hướng dẫn đồ án cơ sở, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp cô Mai:

- Chiều T2(d2-07), Chiều T3(d2-11), Chiều T4 (d2-06), Chiều T5(d2-08) từ 13h30-14h00 

- Sáng T7 (d2-11) từ 8h00-11h00.

Sinh viên không gặp giảng viên 4 tuần xem như không thực hiện đồ án.

Lịch báo cáo đồ án 2 - cô Quyên - cô Mai

Sv do cô Quyên, cô Mai hướng dẫn báo cáo đồ án lúc 9h00, sáng T5  29/12 tại PM. Khi đi mang theo đĩa CD ghi báo cáo, giấy theo dõi thực hiện đồ án.

Lịch báo cáo đồ án chuyên ngành - Cô Cúc và Thầy Lợi

Thông báo đến tất cả các sinh viên làm đồ án chuyên ngành (đồ án 2) do Cô CúcThầy Lợi hướng dẫn, lịch báo cáo đồ án cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ 2 - ngày 26/12/2016

- Phòng: Dãy phòng máy D2

- Yêu cầu: Sinh viên chuẩn bị: Chương trình(mã nguồn), bài báo cáo(word).

Nếu sinh viên nào bị trùng với lịch thi thì phải liên hệ với thầy Lợi trước ngày báo cáo 2 ngày để thầy sắp xếp: https://www.facebook.com/hodienloi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------