Lịch chọn đồ án thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên làm lại khóa từ khóa 37,36)

Thông báo đến tất cả các sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp có trong danh sách sau:

- Thời gian đề xuất đề tài từ 19h00 ngày 29-10-2016 đến hết ngày 05-11-2016.

- Sau khi đề xuất thành công sinh viên chủ động liên hệ gặp giáo viên hướng dẫn.

- Sinh viên sau khi đăng nhập vào: http://dkda.fit-hitu.edu.vn/de-xuat.html để đề xuất

 

Điểm đồ án 2- cô Mai

Mai Thị Cẩm Tú 0
Đặng Thanh Tuấn 7
Lê Đình Văn 0
Nguyễn Đại Vũ 7
Phan Đình Vũ 9.5
Trương Thị Mỹ Xuân 0

Bạn nào chưa ký tên, sau 5/9 lên VP khoa gặp cô Xim ký tên vào danh sách làm đồ án.

 

 

Báo cáo đồ án 2- cô Mai

Sv làm đồ án 2 cô Mai hướng dẫn báo cáo đồ án ngày 29/8/2016 tại PM khoa CNTT lúc 13h00.  

Thời gian nộp đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

Lịch nộp đồ án cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp

Xem tiếp...