Thông báo lịch hướng dẫn đồ án sinh viên - cô Mai

Lịch hướng dẫn đồ án cơ sở, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp cô Mai:

- Chiều T2(d2-07), Chiều T3(d2-11), Chiều T4 (d2-06), Chiều T5(d2-08) từ 13h30-14h00 

- Sáng T7 (d2-11) từ 8h00-11h00.

Sinh viên không gặp giảng viên 4 tuần xem như không thực hiện đồ án.

 

Lịch báo cáo đồ án 2 - cô Quyên - cô Mai

Sv do cô Quyên, cô Mai hướng dẫn báo cáo đồ án lúc 9h00, sáng T5  29/12 tại PM. Khi đi mang theo đĩa CD ghi báo cáo, giấy theo dõi thực hiện đồ án.

Lịch báo cáo đồ án chuyên ngành - Cô Cúc và Thầy Lợi

Thông báo đến tất cả các sinh viên làm đồ án chuyên ngành (đồ án 2) do Cô CúcThầy Lợi hướng dẫn, lịch báo cáo đồ án cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 thứ 2 - ngày 26/12/2016

- Phòng: Dãy phòng máy D2

- Yêu cầu: Sinh viên chuẩn bị: Chương trình(mã nguồn), bài báo cáo(word).

Nếu sinh viên nào bị trùng với lịch thi thì phải liên hệ với thầy Lợi trước ngày báo cáo 2 ngày để thầy sắp xếp: https://www.facebook.com/hodienloi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lịch chọn đồ án thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên làm lại khóa từ khóa 37,36)

Thông báo đến tất cả các sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp có trong danh sách sau:

- Thời gian đề xuất đề tài từ 19h00 ngày 29-10-2016 đến hết ngày 05-11-2016.

- Sau khi đề xuất thành công sinh viên chủ động liên hệ gặp giáo viên hướng dẫn.

- Sinh viên sau khi đăng nhập vào: http://dkda.fit-hitu.edu.vn/de-xuat.html để đề xuất

Điểm đồ án 2- cô Mai

Mai Thị Cẩm Tú 0
Đặng Thanh Tuấn 7
Lê Đình Văn 0
Nguyễn Đại Vũ 7
Phan Đình Vũ 9.5
Trương Thị Mỹ Xuân 0

Bạn nào chưa ký tên, sau 5/9 lên VP khoa gặp cô Xim ký tên vào danh sách làm đồ án.