Thông báo cho sinh viên về việc chỉnh sửa đề cương chi tiết khóa luận

Sinh viên làm khóa luận sửa lại theo yêu cầu của hội đồng và nộp lại 1 bản cho GV Khoa.

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Khoa dưới đây.

 

Thông báo lịch hướng dẫn đồ án sinh viên - cô Mai

Lịch hướng dẫn đồ án cơ sở, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp cô Mai:

- Chiều T2(d2-07), Chiều T3(d2-11), Chiều T4 (d2-06), Chiều T5(d2-08) từ 13h30-14h00 

- Sáng T7 (d2-11) từ 8h00-11h00.

Sinh viên không gặp giảng viên 4 tuần xem như không thực hiện đồ án.

Lịch báo cáo đồ án 2 - cô Quyên - cô Mai

Sv do cô Quyên, cô Mai hướng dẫn báo cáo đồ án lúc 9h00, sáng T5  29/12 tại PM. Khi đi mang theo đĩa CD ghi báo cáo, giấy theo dõi thực hiện đồ án.

Điểm đồ án 2- cô Mai

Mai Thị Cẩm Tú 0
Đặng Thanh Tuấn 7
Lê Đình Văn 0
Nguyễn Đại Vũ 7
Phan Đình Vũ 9.5
Trương Thị Mỹ Xuân 0

Bạn nào chưa ký tên, sau 5/9 lên VP khoa gặp cô Xim ký tên vào danh sách làm đồ án.

 

 

Báo cáo đồ án 2- cô Mai

Sv làm đồ án 2 cô Mai hướng dẫn báo cáo đồ án ngày 29/8/2016 tại PM khoa CNTT lúc 13h00.  

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film