Thông báo Sv làm đồ án môn học 1(làm lại)- cô Mai

Các SV có tên sau:

Long Nhã
Mỹ Nga
Minh Kiệt
Kim Ngọc
Ông Văn Mạnh

 Đổi lịch gặp GV sang sáng T3, tối T3 hoặc chiều thứ 4 kể từ ngày 9/11. Khi đi mang theo phiếu theo dõi đồ án. SV phải gặp GV hàng tuần, nếu không sẽ không được báo cáo.

 

 

 

 

Lịch gặp đồ án cs ngành, chuyên ngành, TTTN (bao gồm làm lại) tất cả thầy cô (update liên tục)

Lịch gặp làm đồ án của tất cả giảng viên. Các bạn xem thường xuyên thông báo tại đây

Xem tiếp...

Kế hoạch đăng ký đồ án chuyên ngành (đồ án 2)

Sinh viên xem file đính kèm (Bao gồm cả sinh viên làm lại đồ án)

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa cao đẳng 36 năm 2015

Các nhóm làm khóa luận tốt nghiệp xem lịch nộp và bảo vệ khóa luận

Xem tiếp...

Lịch báo cáo Đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...