Lịch báo cáo Đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...

 

DAMH1 và TTTN- cô Mai

SV làm DAMH1 và TTTN báo cáo lần cuối sáng CN- ngày 17/05 tại PM D2-09. Mang theo CDROM có ghi file word+source, có dán nhãn (HTSV-tên DAMH/TTTN). Không giải quyết mọi trường hợp vắng mặt.

Cô Mai

Thông báo đổi lịch gặp SV- Cô Mai (Đồ án 1- TTTN- KLTN)

Lịch gặp SV của cô Mai thay đổi như sau:

- Đồ án 1: Chiều thứ 6, PM D2-13 hoặc sáng T5- PM D2-09

- TTTN: Chiều T2(PM D2-13) hoặc Sáng CN (PM D2-09) 

- KLTN: Chiều T2 hoặc sáng CN

Khi đi mang theo phiếu theo dõi tiến độ thực hiện. Các bạn vắng mặt tuần 12 xem như không tiếp tục thực hiện, GV không giải quyết mọi thắc mắc.

Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp Khóa CĐ Tin 36 (gồm cả lớp CLC)

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và lớp CLC khóa 36 xem thông báo

Xem tiếp...

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp CĐ Khóa 36

Các bạn nào có nhu cầu làm khóa luận có thể tham khảo, định hướng nghiên cứu và chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn để tìm hiểu rõ (được giảng viên đồng ý hướng dẫn). Xem file đính kèm

Xem tiếp...