DAMH1 và TTTN- cô Mai

SV làm DAMH1 và TTTN báo cáo lần cuối sáng CN- ngày 17/05 tại PM D2-09. Mang theo CDROM có ghi file word+source, có dán nhãn (HTSV-tên DAMH/TTTN). Không giải quyết mọi trường hợp vắng mặt.

Cô Mai

 

Thông báo đổi lịch gặp SV- Cô Mai (Đồ án 1- TTTN- KLTN)

Lịch gặp SV của cô Mai thay đổi như sau:

- Đồ án 1: Chiều thứ 6, PM D2-13 hoặc sáng T5- PM D2-09

- TTTN: Chiều T2(PM D2-13) hoặc Sáng CN (PM D2-09) 

- KLTN: Chiều T2 hoặc sáng CN

Khi đi mang theo phiếu theo dõi tiến độ thực hiện. Các bạn vắng mặt tuần 12 xem như không tiếp tục thực hiện, GV không giải quyết mọi thắc mắc.

Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp Khóa CĐ Tin 36 (gồm cả lớp CLC)

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và lớp CLC khóa 36 xem thông báo

Xem tiếp...

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp CĐ Khóa 36

Các bạn nào có nhu cầu làm khóa luận có thể tham khảo, định hướng nghiên cứu và chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn để tìm hiểu rõ (được giảng viên đồng ý hướng dẫn). Xem file đính kèm

Xem tiếp...

Đổi giảng viên hướng dẫn các đề tài của thầy Khánh

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học thầy Khánh hướng dẫn chuyển sang thầy Viên hoặc thầy Mạnh hướng dẫn theo danh sách đính kèm.

Các bạn tự liên hệ với thầy hướng dẫn mới để làm đề tài trong tuần này.

Thầy Viên: Chiều thứ 2 D2-11, Tối thứ 2 D2-09, Tối thứ 6 D2-11 hoặc tự liên lạc các buổi khác

Thầy Mạnh: Sáng thứ 2 B202, Chiều thứ 5 Phòng D2-09, Thứ 6 9h45 tại VP Khoa, Chiều thứ 6 14h

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film