Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp Khóa CĐ Tin 36 (gồm cả lớp CLC)

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và lớp CLC khóa 36 xem thông báo

Xem tiếp...

 

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp CĐ Khóa 36

Các bạn nào có nhu cầu làm khóa luận có thể tham khảo, định hướng nghiên cứu và chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn để tìm hiểu rõ (được giảng viên đồng ý hướng dẫn). Xem file đính kèm

Xem tiếp...

Đổi giảng viên hướng dẫn các đề tài của thầy Khánh

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học thầy Khánh hướng dẫn chuyển sang thầy Viên hoặc thầy Mạnh hướng dẫn theo danh sách đính kèm.

Các bạn tự liên hệ với thầy hướng dẫn mới để làm đề tài trong tuần này.

Thầy Viên: Chiều thứ 2 D2-11, Tối thứ 2 D2-09, Tối thứ 6 D2-11 hoặc tự liên lạc các buổi khác

Thầy Mạnh: Sáng thứ 2 B202, Chiều thứ 5 Phòng D2-09, Thứ 6 9h45 tại VP Khoa, Chiều thứ 6 14h

Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

Xem tiếp...

hướng dẫn DAMH1 và TTTN (Thầy Viên)

Tất cả sinh viên làm DAMH1 và TTTN của thầy thì gặp vào chiều thứ 2 ngày 2/3 tại phòng máy D211