Đổi giảng viên hướng dẫn các đề tài của thầy Khánh

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học thầy Khánh hướng dẫn chuyển sang thầy Viên hoặc thầy Mạnh hướng dẫn theo danh sách đính kèm.

Các bạn tự liên hệ với thầy hướng dẫn mới để làm đề tài trong tuần này.

Thầy Viên: Chiều thứ 2 D2-11, Tối thứ 2 D2-09, Tối thứ 6 D2-11 hoặc tự liên lạc các buổi khác

Thầy Mạnh: Sáng thứ 2 B202, Chiều thứ 5 Phòng D2-09, Thứ 6 9h45 tại VP Khoa, Chiều thứ 6 14h

 

Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

Xem tiếp...

hướng dẫn DAMH1 và TTTN (Thầy Viên)

Tất cả sinh viên làm DAMH1 và TTTN của thầy thì gặp vào chiều thứ 2 ngày 2/3 tại phòng máy D211

Đăng ký thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp hoặc đề xuất đề tài (online)

Thông báo tới tất cả các sinh viên Khóa 36 đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc đề xuất đề tài thực tập:

Xem tiếp...

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem file đính kèm.

Xem tiếp...