Đổi giảng viên hướng dẫn các đề tài của thầy Khánh

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học thầy Khánh hướng dẫn chuyển sang thầy Viên hoặc thầy Mạnh hướng dẫn theo danh sách đính kèm.

Các bạn tự liên hệ với thầy hướng dẫn mới để làm đề tài trong tuần này.

Thầy Viên: Chiều thứ 2 D2-11, Tối thứ 2 D2-09, Tối thứ 6 D2-11 hoặc tự liên lạc các buổi khác

Thầy Mạnh: Sáng thứ 2 B202, Chiều thứ 5 Phòng D2-09, Thứ 6 9h45 tại VP Khoa, Chiều thứ 6 14h

 

Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

Xem tiếp...

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Lịch báo cáo Đồ án HKI 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...

Thời gian báo cáo ĐAMH2 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo ĐAMH2 của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...