Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

Xem tiếp...

 

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Lịch báo cáo Đồ án HKI 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...

Thời gian báo cáo ĐAMH2 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo ĐAMH2 của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film