Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

Những sinh viên làm đề tài của thầy, cô hướng dẫn thì liên hệ gặp thầy, cô vào các ngày như sau:

Xem tiếp...

 

hướng dẫn DAMH1 và TTTN (Thầy Viên)

Tất cả sinh viên làm DAMH1 và TTTN của thầy thì gặp vào chiều thứ 2 ngày 2/3 tại phòng máy D211

Đăng ký thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp hoặc đề xuất đề tài (online)

Thông báo tới tất cả các sinh viên Khóa 36 đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc đề xuất đề tài thực tập:

Xem tiếp...

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Lịch báo cáo Đồ án HKI 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...