Lịch báo cáo Đồ án HKI 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo đồ án môn học và đề tài thực tập tốt nghiệp của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...

 

Danh sách đồ án cơ sở ngành và thực tập tốt nghiệp 2014

Danh sách đồ án cơ sở ngành và thực tập tốt nghiệp năm 2014. 

Xem file đính kèm

Xem tiếp...

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp 2014

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Thời gian báo cáo ĐAMH2 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thời gian báo báo ĐAMH2 của các thầy cô như sau:

Xem tiếp...