Báo cáo đồ án (cô Huyên, cô Quyên, cô Mai) - cập nhật 2/1/2018

SV do cô Mai Hướng dẫn gặp cô Huyên lúc 8h-10h sáng ngày 4/1/2018 tại PM.

SV do cô Huyên và cô Quyên hướng dẫn phản biện với cô Mai và cô Quyên lúc 12h30 ngày 4/1/2018.

Các bạn nhớ đi đúng giờ.

Các SV sau gặp cô Mai vào lúc 12h30 ngày 4/1/2018. Nếu không đi xem như bỏ đề tài.

- Nguyễn Tấn Phát.

- Lê Trần Phương Nhi

 

 

Báo cáo đồ án Thầy Tú - Thầy Lợi

Tất cả sinh viên làm đồ án với thầy Túthầy Lợi báo cáo đồ án:

Ngày: 05/01/2018

Giờ: 16h30

Phòng: D2-09

Sinh viên đi báo cáo chuẩn bị:

- Máy tính chứa: sản phẩm, file báo cáo(word)

- Đĩa CD và phiếu phản biện

------------------------------o0o----------------------------------------

Phản biện đồ án- cô Quyên, Cô Mai, Cô Huyên

SV do cô Mai Hướng dẫn gặp cô Huyên lúc 8h-10h sáng ngày 4/1/2018 tại PM.

SV do cô Huyên và cô Quyên hướng dẫn phản biện với cô Mai và cô Quyên lúc 12h30 ngày 4/1/2018.

Các bạn nhớ đi đúng giờ.

Các SV sau gặp cô Mai vào lúc 12h30 ngày 4/1/2018. Nếu không đi xem như bỏ đề tài.

- Nguyễn Tấn Phát.

- Lê Trần Phương Nhi

 

 

Thông báo sinh viên làm đồ án cô Mai

Các sinh viên sau liên hệ cô Mai (090 8138 380) gấp:

- Ngô Nhật Duy

- Châu Phúc Toàn

- Cù Văn Hoàng

Các sinh viên làm đồ án cần báo cáo hàng tuần, mang theo phiếu theo dõi. 2 tuần liên tiếp không báo cáo xem như bỏ đồ án.

 

Hướng dẫn đồ án- cô Mai

Các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài vào:

-  Sáng thứ 6 (ngày 22/9/2017) tại phòng D213 từ 8g00 đến 10g30.

-  Chiều T7 (23/09) tại PM D2-06 từ 14h00-15h30

SV xem danh sách làm đồ án tại đây