Thông báo sinh viên làm đồ án cô Mai

Các sinh viên sau liên hệ cô Mai (090 8138 380) gấp:

- Ngô Nhật Duy

- Châu Phúc Toàn

- Cù Văn Hoàng

Các sinh viên làm đồ án cần báo cáo hàng tuần, mang theo phiếu theo dõi. 2 tuần liên tiếp không báo cáo xem như bỏ đồ án.

 

 

Hướng dẫn đồ án- cô Mai

Các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài vào:

-  Sáng thứ 6 (ngày 22/9/2017) tại phòng D213 từ 8g00 đến 10g30.

-  Chiều T7 (23/09) tại PM D2-06 từ 14h00-15h30

SV xem danh sách làm đồ án tại đây

Điểm đồ án và thực tập TN-cô Mai

Sv có thắc mắc phản hồi trước ngày 2/9.

Thực tập TN

Trần Thị Thoại Mỹ 8.5

Nguyễn Văn Phươc 8.5

Lê Trần Phương Nhi 7.5

Lưu Thị Ngọc Lệ 0.0

Trần Thị Ngân  7.0

Đồ án 1

Nguyễn Hoàng Long 5

Đồ án hè-cô Mai

SV làm đồ án và thực tập tốt nghiệp  hè báo cáo lần cuối  vào ngày thứ 7 19/8 tại D2-06, từ sau 14h00-16h00

Lịch gặp GV làm đồ án- cô Mai

Các em làm đồ án với cô Mai gặp gv  vào sáng thứ 6 (14/7) PM D2-09 hoặc  sáng thứ 2 (17/7) PM D2-12, sáng thứ 3 (18/7) PM D2-09 từ sau 8h30