Điểm báo cáo đồ án- Cô Mai

Phạm Thị Tâm 6.5
Võ Thị Phương My 7
Nguyễn đức Huy 8
La Văn Tuấn 9.3
Nguyễn Thành Vinh 8.8
Nguyễn Hoàng Anh 6.3
Nguyễn Tấn Mạnh 9.3
Huỳnh Ngọc Hải 8.5
Lê Văn Hiệp 8
Mai Nhựt Phàm 6
Ngô Văn Tính 7.5
Huỳnh Trọng Nghĩa 7
Trương Đức Hiền 8

 

 

Báo cáo đồ án và TTTN - cô Huyên, cô Quyên, cô Mai

SV làm đồ án với cô Huyên, cô Quyên, cô Mai báo cáo phản biện lúc 8h00 sáng thứ 5 tuần 20 (ngày  7/6/2018)  tại PM.

 

Lịch gặp lần cuối DACS, TTTN - cô Mai

Các bạn làm DACS và TTTN với cô Mai báo cáo lần cuối vào lúc 16h40 chiều t2 28/5  hoặc sáng thứ 3 (29/5) lúc 11h30.

Khi đi mang theo:

- Phiếu theo dõi.

- Điã CD có source code  hay sản phẩm thực hiện, file báo cáo Word. Bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn

- Các bạn làm TTTN in 1 bản file báo cáo.

 

Báo cáo đồ án (cô Huyên, cô Quyên, cô Mai) - cập nhật 2/1/2018

SV do cô Mai Hướng dẫn gặp cô Huyên lúc 8h-10h sáng ngày 4/1/2018 tại PM.

SV do cô Huyên và cô Quyên hướng dẫn phản biện với cô Mai và cô Quyên lúc 12h30 ngày 4/1/2018.

Các bạn nhớ đi đúng giờ.

Các SV sau gặp cô Mai vào lúc 12h30 ngày 4/1/2018. Nếu không đi xem như bỏ đề tài.

- Nguyễn Tấn Phát.

- Lê Trần Phương Nhi

 

Báo cáo đồ án Thầy Tú - Thầy Lợi

Tất cả sinh viên làm đồ án với thầy Túthầy Lợi báo cáo đồ án:

Ngày: 05/01/2018

Giờ: 16h30

Phòng: D2-09

Sinh viên đi báo cáo chuẩn bị:

- Máy tính chứa: sản phẩm, file báo cáo(word)

- Đĩa CD và phiếu phản biện

------------------------------o0o----------------------------------------