Hướng dẫn đồ án- cô Mai

Các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành do cô Mai hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài vào:

-  Sáng thứ 6 (ngày 22/9/2017) tại phòng D213 từ 8g00 đến 10g30.

-  Chiều T7 (23/09) tại PM D2-06 từ 14h00-15h30

SV xem danh sách làm đồ án tại đây

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DS do an HK1, 17-18 (Tin).pdf về máy tínhDS do an HK1, 17-18 (Tin).pdf495 lần tải