Phản biện đồ án- cô Quyên, Cô Mai, Cô Huyên

SV do cô Mai Hướng dẫn gặp cô Huyên lúc 8h-10h sáng ngày 4/1/2018 tại PM.

SV do cô Huyên và cô Quyên hướng dẫn phản biện với cô Mai và cô Quyên lúc 12h30 ngày 4/1/2018.

Các bạn nhớ đi đúng giờ.

Các SV sau gặp cô Mai vào lúc 12h30 ngày 4/1/2018. Nếu không đi xem như bỏ đề tài.

- Nguyễn Tấn Phát.

- Lê Trần Phương Nhi