Báo cáo đồ án Thầy Tú - Thầy Lợi

Tất cả sinh viên làm đồ án với thầy Túthầy Lợi báo cáo đồ án:

Ngày: 05/01/2018

Giờ: 16h30

Phòng: D2-09

Sinh viên đi báo cáo chuẩn bị:

- Máy tính chứa: sản phẩm, file báo cáo(word)

- Đĩa CD và phiếu phản biện

------------------------------o0o----------------------------------------