Lịch gặp lần cuối DACS, TTTN - cô Mai

Các bạn làm DACS và TTTN với cô Mai báo cáo lần cuối vào lúc 16h40 chiều t2 28/5  hoặc sáng thứ 3 (29/5) lúc 11h30.

Khi đi mang theo:

- Phiếu theo dõi.

- Điã CD có source code  hay sản phẩm thực hiện, file báo cáo Word. Bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn

- Các bạn làm TTTN in 1 bản file báo cáo.