Điểm báo cáo đồ án- Cô Mai

Phạm Thị Tâm 6.5
Võ Thị Phương My 7
Nguyễn đức Huy 8
La Văn Tuấn 9.3
Nguyễn Thành Vinh 8.8
Nguyễn Hoàng Anh 6.3
Nguyễn Tấn Mạnh 9.3
Huỳnh Ngọc Hải 8.5
Lê Văn Hiệp 8
Mai Nhựt Phàm 6
Ngô Văn Tính 7.5
Huỳnh Trọng Nghĩa 7
Trương Đức Hiền 8