Lịch báo cáo đồ án - TTTN thầy Hồ Diên Lợi và cô Nguyễn Thái Khánh Quyên 2019

Thông báo đến tất cả các em sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của thầy Hồ Diên Lợi và cô Nguyễn Thái Khánh Quyên, thì lên báo cáo:

- Ngày: 06/06/2019

- Phòng: D208

- Thời gian: 14h00

Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Đối với sinh viên làm đồ án: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi(ghi đầy đủ thông tin vào phiếu: ngày, nội dung từng tuần,...)

+ Đối với sinh viên làm TTTN: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi(ghi đầy đủ thông tin vào phiếu: ngày, nội dung từng tuần,...), In báo cáo đóng tập bìa cứng và kiếng.

Chú ý: Sinh viên vắng(không đi báo cáo) xem như bỏ thi, sinh viên nào chưa ký tên vào danh sách khi đi báo cáo thì liên hệ văn phòng khoa (D101) để ký tên, nếu không ký coi như không đi báo cáo.