Lịch báo cáo Đồ án HKI 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

Thống báo tới tất cả sinh viên thực hiện ĐAMH01 & ĐAMH02 do C.HuyênT.Anh Khoa hướng dẫn sẽ báo cáo vào sáng thứ 5 nhằm ngày 25/12/2014 tại phòng máy D2-11. Kế hoạch cụ thể như sau:

+ Từ 8h00 đến 9h00: các sinh viên thực hiện đồ án môn học 1.

+ Từ 9h00 đến 11h00: các sinh viên thực hiện đồ án môn học 2.

Chú ý: Sinh viên nhớ chuẩn bị chương trình, bài báo cáo (sản phẩm của đồ án), máy cá nhân, ... Các bạn nhớ đúng giờ nhé và nhớ phải thể hiện được điểm mạnh của mình làm là ở chỗ nào (các bạn nên chủ động báo cáo nhanh, gọn, khoảng 10 phút).

TAK.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Đăng Khoa và Thầy Trường (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 8h00 thứ 2 ngày 22/12/2014, Địa điểm: Phòng máy

Đề tài được 2 giáo viên đọc từ đĩa CD các bạn nào có thay đổi thì liên hệ giảng viên để đổi lại.

Trình bày rõ ràng có thể sử dụng Powerpoint hay chương trình phù hợp. Mỗi đề tài trình bài không quá 15 phút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Nhựt và Cô Cúc (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 8h00 thứ 2 ngày 22/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-07(T.Nhựt) và D2-12 (Cô Cúc).

Đề tài được 2 giáo viên đọc từ đĩa CD các bạn nào có thay đổi thì liên hệ giảng viên để đổi lại.

Trình bày rõ ràng có thể sử dụng Powerpoint hay chương trình phù hợp. Mỗi đề tài trình bài không quá 15 phút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Hồ Diên Lợi và Thầy Phạm Văn Sơn (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 + Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 8h00 thứ 3 ngày 23/12/2014, Địa điểm: Sắp xếp sau(tập trung D2).

 + Sinh viên làm đồ án do thầy Sơn hướng dẫn gửi bài báo cáo(Word+Code nếu có) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề thư Đồ án thầy Sơn.

 + Sinh viên đi báo cáo chuẩn bị mấy tính cá nhân, kiểm tra bài chạy trước sau buổi báo cáo nộp lại bài (code nếu có) cho thầy Hồ Diên Lợi(Gom lại trong 1USB và nộp cho thầy)

Chú ý: Chỉ báo cáo 1 buổi(sáng).Embarassed

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Hán và Thầy Tài (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên làm với 2 thầy gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 thầy (hướng dẫn và phản biện) qua email:

Thầy Hán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và thầy Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hạn cuối là 21h00 thứ 4 ngày 24/12/2014. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án cơ sở ngành hay đồ án chuyên ngành.

Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 14h00 thứ 6 ngày 26/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-12. Sinh viên nộp đĩa CD (ghi file word, mã nguồn (nếu có), CSDL) có ghi họ tên trên đĩa, phiếu theo dỗi đồ án vào ngày báo cáo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Luân và Thầy Khánh (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên làm với 2 thầy gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 thầy (hướng dẫn và phản biện) qua email:

Thầy Luân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và thầy Khánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hạn cuối là 7h00 thứ 2 ngày 22/12/2014. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án cơ sở ngành hay đồ án chuyên ngành.

Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 07h30 thứ 7 ngày 27/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-11. Sinh viên nộp đĩa CD (ghi file word, mã nguồn (nếu có), CSDL) có ghi họ tên trên đĩa, phiếu theo dỗi đồ án vào ngày báo cáo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - GV Thầy Viên và Thầy Hiệp (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên làm với 2 thầy gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 thầy (hướng dẫn và phản biện) qua email:

Thầy Hiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và thầy Viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hạn cuối là 22h30 thứ 7 ngày 20/12/2014. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án cơ sở ngành hay đồ án chuyên ngành.

Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 07h30 thứ 4 ngày 24/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-07. Sinh viên nộp đĩa CD (ghi file word, Demo) có ghi họ tên trên đĩa, phiếu theo dỗi đồ án vào ngày báo cáo. Riêng thầy Hiệp đã nhận giấy theo dõi và đĩa, các e chỉ cần lên báo cáo đúng ngày thôi nhé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Cô Quyên và Cô Mai (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên làm với 2 cô gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 cô (hướng dẫn và phản biện) qua email:

Cô Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và cô Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hạn cuối là 7h00 thứ 2 ngày 22/12/2014. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án cơ sở ngành hay đồ án chuyên ngành.

Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 07h30 thứ 7 ngày 27/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-07. Sinh viên nộp đĩa CD (ghi file word, Demo) có ghi họ tên trên đĩa, phiếu theo dõi đồ án vào ngày báo cáo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - GV Thầy Đức và Thầy Tú + Thầy Mạnh (giảng viên hướng dẫn và phản biện chéo nhau)

 Tất cả sinh viên làm với 2 thầy gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 thầy (hướng dẫn và phản biện) qua email:

Thầy Đức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và thầy Tú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , thầy Mạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hạn cuối là 22h30 thứ 7 ngày 20/12/2014. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án cơ sở ngành hay đồ án chuyên ngành.

Tất cả sinh viên sẽ báo báo: 07h30 thứ 3 ngày 23/12/2014, Địa điểm: Phòng D2-13. Sinh viên nộp đĩa CD (ghi file word, Demo) có ghi họ tên trên đĩa, phiếu theo dỗi đồ án vào ngày báo cáo. 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film