xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở ngành và Thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015

Các bạn làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) CĐ, thực tập tốt nghiệp THCN và CĐ xem chi tiết file đính kèm

Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp phải đăng ký trên trang web đk môn học:  dkmh.hitu.edu.vn/web

Sinh viên xem biểu mẫu tại link sau: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu/

Thông báo tới tất cả các sinh viên Khóa 36 đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc đề xuất đề tài thực tập: Để thuận tiện cho việc quản lý TTTN, khoa đề nghị các bạn sinh viên đăng ký nơi thực tập thông qua liên kết http://dkda.fit-hitu.edu.vn (không đăng ký bằng giấy)

Thời gian nộp đồ án: Sáng thứ 2 (8h00-11h00) ngày 18-05-2015 nộp cho giảng viên hướng dẫn

Thời gian phản biện: tuần 38 39 điểm đồ án = (điểm giảng viên hướng dẫn + điểm giảng viên phản biện)/2.

 Lưu ý thường xuyên truy cập website để xem thông báo tiếp theo và lịch hướng dẫn của giảng viên

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin kehhoach_Do an Co so nganh (DAMH1)_SV.pdf về máy tínhkehhoach_Do an Co so nganh (DAMH1)_SV.pdf1545 lần tải
Tải tập tin kehhoach_TTTN  CD TIN36.pdf về máy tínhkehhoach_TTTN CD TIN36.pdf1422 lần tải
Tải tập tin kehhoach_TTTN THCN 37.pdf về máy tínhkehhoach_TTTN THCN 37.pdf726 lần tải