Thông báo đổi lịch gặp SV- Cô Mai (Đồ án 1- TTTN- KLTN)

Lịch gặp SV của cô Mai thay đổi như sau:

- Đồ án 1: Chiều thứ 6, PM D2-13 hoặc sáng T5- PM D2-09

- TTTN: Chiều T2(PM D2-13) hoặc Sáng CN (PM D2-09) 

- KLTN: Chiều T2 hoặc sáng CN

Khi đi mang theo phiếu theo dõi tiến độ thực hiện. Các bạn vắng mặt tuần 12 xem như không tiếp tục thực hiện, GV không giải quyết mọi thắc mắc.

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film