Lịch báo cáo Đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp HKII 2014-2015 của các thầy cô (update thường xuyên)

- Lịch báo cáo đồ án 1 và Thực tập tốt nghiệp GVHD T. Nhựt - Cô Cúc- T. Thắng

Lịch báo cáo đồ án 1 và Thực tập tốt nghiệp GVHD T. Nhựt - Cô Cúc- T. Thắng sẽ báo cáo vào ngày thứ 4 vào lúc 7h45 phút ngày 27/05/2015

Các bạn làm Thực tập tốt nghiệp của Thầy Nhựt HD - sẽ được cô Cúc phản biện.

Các bạn làm ĐAMH 1 của thầy Nhựt HD - sẽ do thầy Thắng phản biện

Các bạn làm đề tài thực tập tốt nghiệp và Đồ án MH1 của cả cô Cúc và thầy Thắng đều do thầy Nhựt phản biện.

Các sinh viên chuẩn bị: Thư mục báo cáo + file word + file báo cáo chép sẵn usb ghi họ tên và tên đề tài để giáo viên xem. Nếu có laptop thì các sv mang theo trình bày.

Mỗi đề tài trình bày cô đọng trong vòng 15-20 phút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy Sơn -  Thầy Lợi

Lịch báo cáo Đồ án 1 và Thực tập tốt nghiệp GVHD T.Sơn - T.Lợi sẽ báo cáo vào sáng thứ 7 vào lúc 8h00 phút ngày 30/05/2015

Các bạn sinh viên làm đồ án do Thầy Lợi hướng dẫn - sẽ được Thầy Sơn phản biện.

Các bạn sinh viên làm đồ án do Thầy Sơn hướng dẫn - sẽ được Thầy Lợi phản biện.

Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Dùng máy tính cá nhân để báo cáo.

+ Copy sẵn(Báo cáo, Source, CSDL) vào USB để nộp lại cho thầy Lợi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thầy Đức - Thầy Tú

Tất cả sinh viên làm TTTN và ĐAMH của 2 thầy hướng dẫn, bảo vệ vào thời gian 7h30 thứ 2 ngày 25/05/2015 tại phòng máy khoa CNTT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô Mai- cô Quyên

Tất cả sinh viên làm TTTN và ĐAMH của cô Mai và cô QUyên hướng dẫn, bảo vệ vào thứ 7 ngày 30/05/2015 tại phòng máy khoa CNTT (DAMH1: 7h30, TTTN:9h00)

Các SV làm TTTN với cô Mai nộp bổ sung bản in của file Word  khi đi báo cáo (nếu chưa nộp).

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV Thầy Luân và Thầy Mạnh (hướng dẫn và phản biện) (có thay đổi)

1. Tất cả sinh viên làm đồ án với 2 thầy chỉnh sửa và hoàn thiện đồ án từ 18/05/2015 đến 23/05/2015 (gặp giảng viên theo lịch)

2. Tất cả gửi bản file word đồ án bao gồm cả trang bìa cho cả 2 thầy (hướng dẫn và phản biện) qua email: Thầy Luân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và thầy Mạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. từ ngày 2605/2015 đến hết ngày 29/05/2015. Chú ý nội dung email ghi đầy đủ họ tên, lớp, tên đề tài và đồ án môn học hay thực tập tốt nghiệp, gửi cho giảng viên phản biện hay hướng dẫn.

3. Tất cả sinh viên sẽ báo báo trực tiếp 2 giảng viên: 13h00 thứ 2 ngày 01/06/2015, Địa điểm: Phòng D2-11. Sinh viên khi đi báo cáo nộp kèm đĩa CD như mẫu hướng dẫn tại đây, phiếu theo dỗi đồ án đã được giảng viên duyệt trước. Sinh viên nhớ chuẩn bị chương trình, bài báo cáo (sản phẩm của đồ án), máy tính,video ... Sinh viên làm đồ án cơ sở/chuyên ngành nộp đĩa. Thực tập tốt nghiệp in cuốn báo cáo nộp kèm đĩa CD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - GV Thầy Đăng Khoa và Thầy Hiệp (hướng dẫn và phản biện)

Các SV làm DDAMH1 và TTTN do thầy Hiệp hướng dẫn sẽ gặp thầy Khoa vào lúc 9h-11h30 và 13h30-16h30 tại phòng D207

Các SV làm DDAMH1 và TTTN do thầy Khoa hướng dẫn sẽ gặp thầy Hiệp vào lúc 13h30-16h30 tại phòng D20

Vào ngày thứ 3 (26/05/2015)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Lịch báo cáo TTTN và ĐAMH1 của T. Viên Và T. Trường (Thay đổi)

Tất cả sinh viên làm TTTN và ĐAMH1 của 2 thầy hướng dẫn bảo vệ vào thời gian 7h30 thứ 5 ngày 28/05/2015 tại phòng máy D207.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kế hoạch báo cáo Đồ án cơ sở ngành khóa 37 và Thực tập tốt nghiệp khóa 36 + Các bạn làm lại ĐA chuyên ngành (Do Thầy Anh Khoa và Cô Huyên hướng dẫn)

1. Ngày báo cáo: Sáng ngày 29/05/2015 - sáng thứ 6, bắt đầu lúc 8h00, phòng D2-09;

2. Qui định nộp đồ án.

   a. Đồ án cơ sở ngành, đồ án chuyên ngành: Không phải in cuốn báo cáo, chỉ cần ghi CD chứa nội dung của đồ án.

   b. Thực tập tốt nghiệp (TTTN): Phải in một cuốn báo cáo, 1 đĩa chứa nội dung của đề tài

3. Thứ tự phản biện.

   Các bạn làm đồ án cơ sở ngành và đồ án chuyên ngành bảo vệ trước (8h00-9h30); Các bạn TTTN bảo vệ sau (từ 9h30)

Chú ý: Đề nghị các bạn đi đúng giờ; Mọi thắc mắc hỏi GVHD;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thầy Hán - Thầy Tài

Tất cả sinh viên làm TTTN và ĐAMH do 2 thầy hướng dẫn, báo cáo lúc 8h30 thứ 5 ngày 28/05/2015 tại phòng máy D2-08 - khoa CNTT. Sinh viên làm đồ án cơ sở/chuyên ngành nộp đĩa, thực tập tốt nghiệp in cuốn báo cáo có kèm đĩa CD.Đề nghị tất cả sinh viên có mặt đúng giờ.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film