xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Thông báo lịch gặp SV làm đồ án cơ sở ngành của các thầy cô (cập nhật liên tục)

- Thầy Đức:

Sinh viên làm ĐAMH, TTTN với thầy chuẩn bị đề cương chi tiết trước, đến gặp thầy theo lịch như sau:

- ĐAMH gặp sáng thứ hai hàng tuần

- TTTN gặp sáng thứ tư hàng tuần

Tại phòng máy (Bắt đầu từ tuần 6 ngày 02/03/2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hán: 

Các bạn sinh viên  làm đồ án gặp Thầy vào sáng thứ 2 (D2-06) hoặc sáng thứ 5 (D2-12)  hàng tuần

Nội dung chi tiết và lịch gặp hướng dẫn sẽ được thông báo trong buổi gặp đầu.

Yêu cầu:

- Sinh viên Không được phép vắng mặt.

- Sinh viên tìm hiểu sơ lược nội dung của đồ án.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Huyên:

Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án 1 gặp Cô  lúc 14 thứ 5 ngày 05/02/2015 tại phòng D2-09. 

Yêu cầu:  - Không được phép vắng mặt

- Thầy Thắng:

Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án 1 gặp thầy buổi đầu tiên vào 13h30 - 14h30 thứ 3 ngày 03/02/2015 hoặc 13h30-14h30 thứ 5 ngày 05/02/2015  tại phòng Văn phòng khoa CNTT để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo. Sinh viên tìm hiểu trước nội dung đề tài mình đã chọn.

 

- Cô Mai:

 Các bạn làm đồ án gặp cô  buổi đầu vào:

- Sáng thứ 4 04/02/2015 tại PM  hoặc sáng thứ 6 06/02/2015 tại VP khoa (10h-11h).

 Nội dung chi tiết và lịch gặp hướng dẫn sẽ được thông báo trong buổi gặp đầu. 

Yêu cầu:

 - Không được phép vắng mặt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy Tài:

Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án 1 gặp thầy buổi đầu tiên vào 10h30 thứ 4 ngày 04/02/2015 tại phòng D2-09 để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo. Sinh viên tìm hiểu trước nội dung đề tài mình đã chọn.

- Thầy Anh Khoa

Đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký đồ án cơ sở ngành do Thầy hướng dẫn sẽ lên gặp Thầy vào một trong các buổi sau:     + Sáng thứ 3, ngày 03/02/2015, lúc 10h10, tại phòng máy D2-11

+ Sáng thứ 6, ngày 06/02/2015, lúc 10h10, tại phòng máy D2-11

- Thầy Luân: 

+ Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) gặp thầy buổi đầu tiên vào 14h00 thứ 2 ngày 02/02/2015 tại phòng máy D2-09 để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo. Lưu ý: sinh viên tìm hiểu sơ lượt về đề tài, những sinh viên vắng sẽ không chịu trách nhiệm sau này

+ Các tuần tiếp theo gặp thầy báo cáo nội dung đã tìm hiểu vào 1 trong các buổi sau: chiều, tối thứ 2; chiều, tối thứ 3 tại phòng máy. Thời gian từ: 13h00 đến 20h00

Tất cả tham gia vào group xem thông báo và lich hẹn: https://www.facebook.com/groups/DoAnLuan/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thầy Tú: 

+ Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở ngành (đồ án môn học 1) gặp thầy buổi đầu tiên vào 9h45 thứ 2 ngày 02/02/2015 tại phòng máy D6-34 để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo. Lưu ý: sinh viên tìm hiểu sơ lượt về đề tài, những sinh viên vắng sẽ không chịu trách nhiệm sau này

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Thầy Hồ Diên Lợi 

+ Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở ngành (Đồ án môn học 1) gặp thầy buổi đầu tiên vào   8h30 thứ 4 ngày 04/02/2015 tại  phòng máy D2-07 để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo.

+ Lưu ý: sinh viên tìm hiểu sơ lược về đề tài, những sinh viên vắng sẽ không chịu trách nhiệm sau này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thầy Trường: 

+ Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án gặp thầy buổi đầu tiên vào 9h45 thứ 2 ngày 02/02/2015 tại phòng D2-09 để hướng dẫn cách làm làm đồ án và viết báo cáo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Thầy Đ.Khoa:

Các bạn làm đồ án gặp thầy buổi đầu vào 16g45 thứ 03, ngày 03/02/2014 tại phòng D2-07.

Nội dung chi tiết và lịch gặp hướng dẫn sẽ được thông báo trong buổi gặp đầu.

Yêu cầu:

- Không được phép vắng mặt

- Sinh viên đọc trước mô tả đồ án & tìm hiểu sơ về thông tin đồ án trên Internet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cô Cúc:

Các bạn sinh viên  làm đồ án gặp Cô buổi đầu vào lúc 9g50 thứ 5, ngày 05/02/2015 tại văn phòng khoa CNTT.

Nội dung chi tiết và lịch gặp hướng dẫn sẽ được thông báo trong buổi gặp đầu.

Yêu cầu:

- Sinh viên Không được phép vắng mặt.

- Sinh viên tìm hiểu sơ lược nội dung của đồ án.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp: 

Các bạn sinh viên  làm đồ án gặp Thầy vào tối thứ 2 hoặc sáng thứ 3 hàng tuần

Nội dung chi tiết và lịch gặp hướng dẫn sẽ được thông báo trong buổi gặp đầu.

Yêu cầu:

- Sinh viên Không được phép vắng mặt.

- Sinh viên tìm hiểu sơ lược nội dung của đồ án.