xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Thời gian nộp đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

 

I. ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  • Thời gian nộp: Sáng thứ 2 (8h00-11h00) ngày 06/06/2016 nộp cho giảng viên hướng dẫn.
  • Thời gian phản biện: Tuần 17 và 18 (lịch cụ thể giảng viên hướng dẫn và phản biện sẽ thông báo sau trên trang web fit-hitu.edu.vn)
  • Nội dung nộp:

-         1 đĩa CD bên ngoài ghi họ tên, lớp, đề tài (nội dung ghi file word báo cáo, source, hướng dẫn sử dụng...)

-         Phiếu theo dỗi đồ án có chữ ký của giảng viên hướng dẫn

-         Riêng đối với thực tập tốt nghiệp in quyển báo cáo bìa cứng

Xem mẫu báo cáo nộp tại: http://goo.gl/3pTdU9

II. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • Thời gian nộp: Sáng thứ 3 (8h00-11h00) ngày 28/06/2016 nộp cho giáo vụ  khoa.
  • Thời gian phản biện: Tuần 21 - 22 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau trên trang web fit-hitu.edu.vn). Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo sẽ trình bày trước hội đồng 15 phút.
  • Nội dung nộp:

-         1 đĩa CD bên ngoài ghi họ tên, lớp, đề tài (nội dung ghi file word báo cáo, source, hướng dẫn sử dụng...)

-         2 quyển báo cáo (in 2 mặt, không cần bìa cứng, sẽ nộp lại quyển mới sau khi báo cáo)

Xem sổ tay làm khóa luận tại: http://goo.gl/oA5Znh