Lịch báo cáo đồ án nhóm Cô Mai, Cô Huyên

Ngày đăng: 30/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Nhóm làm đồ án cô Mai báo cáo cho cô Huyên vào ngày 07/08 lúc 8h30 phòng D316, các em gửi file thiết kế + file word báo cáo vào địa chỉ sumile2013@gmail.com trước ngày 06/08 Nhóm làm đồ án cô Huyên báo cáo cho cô Mai vào ngày 07/08 lúc 16h30 phòng D306

Thông báo hạn cuối nộp đồ án và ngày bảo vệ đồ án Thầy Hiệp

Ngày đăng: 29/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Tất cả các sinh viên do thầy Hiệp hướng dẫn đồ án duyệt lần cuối từ nay đến hết ngày 06/08/2020. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào (Tất cả các buổi sáng từ thứ 3 đến thứ 6 ở tầng 2 và tầng 3 khu D (Khu phòng máy thực […]

Lịch hướng dẫn đồ án_Thầy Sơn

Ngày đăng: 06/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

SV làm đồ án thì gặp GV theo lịch sau: Sáng thứ 5, D208 Chiều thứ 7, D212 Lưu ý: SV không liên hệ với GV thì hoàn Toàn chịu trách nhiệm về sau.

Thông báo 01 về KLTN 2019

Ngày đăng: 06/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Khoa CNTT thông báo tới tất cả sinh viên có tên trong danh sách (xem danh dách phía dưới) đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt này (học kỳ 1 năm 2019-2020). Các bạn lưu ý một số thông tin sau: 1. Bạn nào muốn làm KLTN thì phải xuống khoa đăng […]

TB lịch gặp đồ án T.Khoa lần 02

Ngày đăng: 06/07/2020 - Chủ đề: Đồ án - Thực tập

Đề nghị các bạn có lịch hướng dẫn Đồ án do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch (1 tuần 1 lần) vào một trong các buổi dưới đây: 1. Chiều thứ 3 – D208 2. Cả ngày thứ 4 – D207 3. Sáng thứ 5 – D211 4. Chiều thứ 7 – D211 TAK;