Lịch báo cáo môn Lập trình web- lớp CLC(cô Mai)

Lớp CLC báo cáo môn Lập trình web vào lúc 7h30 ngày 7/1/2015 tại PM.

 

Thông báo thi lại môn Tin học - TCCN

Các bạn sinh viên - học sinh đã đăng ký thi lại môn Tin học tại Khoa CNTT sẽ tập trung tại phòng máy vào lúc 16g30 ngày 23/09/2015 (Thứ tư)

Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2014-2015 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 3 năm học 2014-2015 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014-2015 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2014-2015 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2014-2015 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...