TB v/v đăng ký thi lại HK2 năm học 2013-2014 các lớp trung cấp

Thời gian đăng ký thi lại các môn học do khoa CNTT phụ trách như sau

Xem tiếp...

 

[19-08-2014] Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2013-2014 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 3 năm học 2013-2014 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp tháng 2 - 2014

Sinh viên xem thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp...