Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2

Ngày đăng: 14/08/2020 - Chủ đề: Lich thi

– Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Danh sách sinh viên vào phòng thi (Cập nhật ngày 14-08-2020) Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng […]

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET (Thầy Lợi)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Lich thi

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET, lớp thầy Hồ Diên Lợi – Ngày 20.8.2020 – Phòng máy tính: Dãy D2 – Lịch chi tiết cho các lớp: + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 8h00-9h00(STT1-35) + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 9h00-10h00(STT36-70) + Lớp CCQ1811E […]

Lịch thi lý thuyết HK2 2019-2020 – đợt 2 – cập nhật 02.08.2020

Ngày đăng: 04/08/2020 - Chủ đề: Lich thi

Lịch thi lý thuyết Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Được Cập nhật ngày 02.08.208 Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo […]

Thi lại những bạn chưa thi đợt 1 môn tin học của Khoa CNTT

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Lich thi

NHững bạn nào có danh sách thi đợt 1 mà chưa thi đợt 1 môn tin học hay tin học văn phòng của khoa CNTT. Các e làm đơn ghi rõ lý do gửi lại cho khoa CNTT phòng D101 từ nay tới hết ngày 20/07/2020

LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020 – CÁC MÔN LÝ THUYẾT

Ngày đăng: 13/07/2020 - Chủ đề: Lich thi

Lịch thi lý thuyết các môn chuyên ngành công nghệ thông tin Tải tập tin đính kèm để xem chi tiết. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa […]