Lịch báo cáo môn học HK3 Năm Học 2020-2021 Thầy Lợi

Ngày đăng: 24/08/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch báo cáo môn học học HK3 Năm Học 2020-2021 Thầy Hồ Diên Lợi Môn: Lập trình Windows: Bắt đầu 7h30 ngày 28-08-2021 Môn: Phần mềm mã nguồn mở: Bắt đầu 12h30 ngày 28-08-2021 Lưu ý: Sau khi sinh viên báo cáo xong, thì nộp lại đồ án trên website: online.edu.vn

Lịch thi học kỳ hè 2020-2021 Khoa CNTT

Ngày đăng: 17/08/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2020-2021: Lịch thi, chi tiết tải tập tin đính kèm Danh sách thi, chi tiết tải tập tin đính kèm Chú ý: – Sinh viên vào đúng link google meet, vào trước thời gian ghi trên lịch 20 phút – Sinh viên […]

Thông báo lịch học kỳ Hè thầy Hồ Diên Lợi

Ngày đăng: 10/07/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Thông báo đến tất sinh viên viên học kỳ hè với thầy Hồ Diên Lợi, tham gia nhóm zalo theo lớp sau: Mã môn: 229042 – Môn học: Lập trình Windows (C#) – Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/wnitln327 Mã môn: 229118 – Môn học: Phần mềm mã nguồn mở – Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/mjubdw583

Lịch báo cáo môn Lập trình web, cô Mai

Ngày đăng: 05/07/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Sinh viên học môn lập trình web cô Mai báo cáo theo lịch sau: –Lớp LTWS7: Sáng thứ 7   8h ngày 26-6 –Lớp LTWS2: Sáng thứ 6   8h ngày 25-6 Link  báo cáo:https://meet.google.com/xke-yxge-wef Yêu cầu cụ thể: sinh viên xem trong group zalo của lớp

Lịch thi Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 2

Ngày đăng: 24/06/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 2 Lịch thi xem chi tiết tải tập tin đính kèm Danh sách thi TIN HỌC xem chi tiết tải tập tin đính kèm Chú ý: – Thông báo đến sinh viên khi tham gia thi online phải bậc CAM, bậc MIC, […]

Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi Online

Ngày đăng: 22/06/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Để chuẩn bị tốt cho việc thi kết thúc học phần online, dưới đây là 3 tài liệu hướng dẫn: – Thi trên VNPT https://drive.google.com/file/d/1MoIIFQn2WCMPV3ODfIGSmQtNjNjixmM-/view?usp=sharing – Thi trên google form https://drive.google.com/file/d/1sa5JhxT2iWGQyHbTJAzQNyYkZWPws7T7/view?usp=sharing – Xử lý tình huống trong khi thi https://drive.google.com/file/d/1swowNkWZS7jpZCl4TI2zyqo-cQWuZp1N/view?usp=sharing

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 1

Ngày đăng: 14/04/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 1 Chi tiết tải tập tin đính kèm Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo […]

Lịch thi HK1 Năm học 2020-2021 Đợt 2 – Khoa CNTT Cập nhật ngày 09-01-2021

Ngày đăng: 09/01/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi Phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2 Cập nhật ngày 30-12-2020 Lịch thi Lý thuyết khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2 Danh sách phòng thi: Danh sách phòng thi môn: Lập trình […]

LỊCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN PTTK(UML)& MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Ngày đăng: 31/12/2020 - Người đăng: Phạm Văn Sơn

Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML) Lớp: LOPHL06 Thời gian: 13h30_Ngày 13/01/2021 Phòng : D211 (Dự kiến) ——————————- Môn: KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN _ NHÓM 02 Lớp: CCQ1811E_N2 Thời gian: 13h30_Ngày 22/01/2021 Phòng : D211 (Dự kiến) ———————————- Khi đi báo cáo, các nhóm cần chuẩn bị: Một cuốn Báo Cáo […]

Lịch thi HK1 Năm học 2020-2021 Đợt 1 – Khoa CNTT

Ngày đăng: 11/11/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 1 Lịch thi lý thuyết khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 1 Danh sách phòng thi môn Tin Học Danh sách phòng thi môn Lập trình Android […]

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2

Ngày đăng: 14/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

– Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Danh sách sinh viên vào phòng thi (Cập nhật ngày 14-08-2020) Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng […]

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET (Thầy Lợi)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET, lớp thầy Hồ Diên Lợi – Ngày 20.8.2020 – Phòng máy tính: Dãy D2 – Lịch chi tiết cho các lớp: + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 8h00-9h00(STT1-35) + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 9h00-10h00(STT36-70) + Lớp CCQ1811E […]

Lịch thi lý thuyết HK2 2019-2020 – đợt 2 – cập nhật 02.08.2020

Ngày đăng: 04/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi lý thuyết Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Được Cập nhật ngày 02.08.208 Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo […]

Thi lại những bạn chưa thi đợt 1 môn tin học của Khoa CNTT

Ngày đăng: 15/07/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

NHững bạn nào có danh sách thi đợt 1 mà chưa thi đợt 1 môn tin học hay tin học văn phòng của khoa CNTT. Các e làm đơn ghi rõ lý do gửi lại cho khoa CNTT phòng D101 từ nay tới hết ngày 20/07/2020

LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020 – CÁC MÔN LÝ THUYẾT

Ngày đăng: 13/07/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi lý thuyết các môn chuyên ngành công nghệ thông tin Tải tập tin đính kèm để xem chi tiết. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa […]