Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi Online

Ngày đăng: 22/06/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Để chuẩn bị tốt cho việc thi kết thúc học phần online, dưới đây là 3 tài liệu hướng dẫn: – Thi trên VNPT https://drive.google.com/file/d/1MoIIFQn2WCMPV3ODfIGSmQtNjNjixmM-/view?usp=sharing – Thi trên google form https://drive.google.com/file/d/1sa5JhxT2iWGQyHbTJAzQNyYkZWPws7T7/view?usp=sharing – Xử lý tình huống trong khi thi https://drive.google.com/file/d/1swowNkWZS7jpZCl4TI2zyqo-cQWuZp1N/view?usp=sharing

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 1

Ngày đăng: 14/04/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Đợt 1 Chi tiết tải tập tin đính kèm Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo […]

Lịch thi HK1 Năm học 2020-2021 Đợt 2 – Khoa CNTT Cập nhật ngày 09-01-2021

Ngày đăng: 09/01/2021 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi Phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2 Cập nhật ngày 30-12-2020 Lịch thi Lý thuyết khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2 Danh sách phòng thi: Danh sách phòng thi môn: Lập trình […]

LỊCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN PTTK(UML)& MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Ngày đăng: 31/12/2020 - Người đăng: Phạm Văn Sơn

Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML) Lớp: LOPHL06 Thời gian: 13h30_Ngày 13/01/2021 Phòng : D211 (Dự kiến) ——————————- Môn: KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN _ NHÓM 02 Lớp: CCQ1811E_N2 Thời gian: 13h30_Ngày 22/01/2021 Phòng : D211 (Dự kiến) ———————————- Khi đi báo cáo, các nhóm cần chuẩn bị: Một cuốn Báo Cáo […]

Lịch thi HK1 Năm học 2020-2021 Đợt 1 – Khoa CNTT

Ngày đăng: 11/11/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 1 Lịch thi lý thuyết khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 1 Danh sách phòng thi môn Tin Học Danh sách phòng thi môn Lập trình Android […]

Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2

Ngày đăng: 14/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

– Lịch thi phòng máy tính Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Danh sách sinh viên vào phòng thi (Cập nhật ngày 14-08-2020) Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin với lịch thi của phòng […]

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET (Thầy Lợi)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch báo cáo môn Lập trình Web và Chuyên đề ASP.NET, lớp thầy Hồ Diên Lợi – Ngày 20.8.2020 – Phòng máy tính: Dãy D2 – Lịch chi tiết cho các lớp: + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 8h00-9h00(STT1-35) + Lớp CCQ1811A – Lập trình Web Nhóm 01: 9h00-10h00(STT36-70) + Lớp CCQ1811E […]

Lịch thi lý thuyết HK2 2019-2020 – đợt 2 – cập nhật 02.08.2020

Ngày đăng: 04/08/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi lý thuyết Học Kỳ 2 – Năm học 2019-2020 Đợt 2 – Được Cập nhật ngày 02.08.208 Chi tiết tải tập tin đính kèm. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo […]

Thi lại những bạn chưa thi đợt 1 môn tin học của Khoa CNTT

Ngày đăng: 15/07/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

NHững bạn nào có danh sách thi đợt 1 mà chưa thi đợt 1 môn tin học hay tin học văn phòng của khoa CNTT. Các e làm đơn ghi rõ lý do gửi lại cho khoa CNTT phòng D101 từ nay tới hết ngày 20/07/2020

LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020 – CÁC MÔN LÝ THUYẾT

Ngày đăng: 13/07/2020 - Người đăng: Người Quản Lý

Lịch thi lý thuyết các môn chuyên ngành công nghệ thông tin Tải tập tin đính kèm để xem chi tiết. Chú ý: – Sinh viên xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa […]

Quảng cáo

Video

Liên kết