Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

 Xem chi tiết lịch thi: Xem và tải về máy tính (Kích chuột phải lên file -> chọn Save link as... để tải về)

 Danh sách chia phòng thi: Xem tại đây

Lịch thi các môn lý thuyết hoặc không thuộc Khoa CNTT xem tại website trường http://hitu.edu.vn/ hoặc tại websie đăng ký học phần http://dkmh.hitu.edu.vn/web/

Yêu cầu:

- HSSV xem kỹ lịch thi của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa CNTT (Cô Xim 0906.895.008) hoặc Số điện thoại: 0938.73.93.08 (T. Vũ) để xử lý kịp thời.

- Lịch thi có thể thay đổi, HSSV thường xuyên cập nhật lịch thi này trước khi đi thi 3 ngày để chính xác hơn.

- SV có mặt trước giờ thi 15phút để làm thủ tục dự thi.

Lưu ý:

  • Những sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ bị cấm thi theo quy định.
  • Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách thi và hoàn thành xong học phí mới được dự thi.
  • Khi đi thi, HSSV cần mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND và Biên lai học phí để xuất trình khi cần thiết.
  • SV căn cứ vào "Mã lớp" trên thời khóa biểu để xem lịch thi cụ thể.
 
Qui định đ/v HSSV khi thi trắc nghiệm trên máy:
  • Số báo danh: [MSSV]VD: 2115110077
  • Lớp: [Mã lớp]VD: CCQ1511A (theo mã lớp trên lịch thi chung)
  • Họ và tên: [Họ tên của HSSV]VD: NGUYEN VAN TEO (Viết in hoa không dấu và có khoảng trắng)
  • Ngày sinh: [Ngày sinh của HSSV]VD: 10/01/1990 hoặc 10/01/90 hoặc 1990
Chú ý: Tất cả các ký tự đều viết chữ hoa không dấu và có khoảng cách.