TB v/v đăng ký thi lại HK2 năm học 2013-2014 các lớp trung cấp

Các bạn học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp đăng ký thi lại các môn học do khoa CNTT giảng dạy bị điểm dưới 5.0 (<5.0) cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký: Tại văn phòng khoa CNTT (D1-01) gặp Cô Xim từ ngày 04/09/2014 - 05/09/2014

Lịch thi dự kiến vào ngày 11/09/2014 lúc 13h00 tại phòng máy đối với các môn thực hành