Lịch thi bù do trùng lịch thi môn Lập trình Windows C(#)

Các bạn trùng lịch thi môn Lập trình Windows và các môn lý thuyết khác của nhà trường thì các em cứ đi thi các môn lý thuyết môn Lập trình windows (C#) sẽ bù vào tối thứ 4 (16h30) ngày 21/08/2019 phòng D208

 

Về sinh viên TTTN hè- cô Mai

Sinh viên làm TTTN hè do cô Mai hướng dẫn (không thực tập công ty), nếu vắng báo cáo 2 tuần xem như bỏ đồ án.

Thông báo 04 - KLTN

Khoa công nghệ thông tin tới các nhóm làm khóa luận tốt nghiệp về ngày bảo vệ KLTN có thay đổi, do kế hoạch xét tốt nghiệp của trường đôn lên một tuần so với dự kiến, nên để không ảnh hưởng tới đợt xét tốt nghiệp vào cuối tháng 07/2019. Khoa CNTT phải dời lịch báo cáo KLTN sớm hơn dự kiến 4 ngày, lịch cũ vào chiều tối ngày 25/07/2019, lịch mới là sáng chử nhật ngày 21/07/2019, phòng báo cáo (D2-06) và danh sách thứ tự các nhóm báo cáo không đồi.

Lịch mới:

+ Thời gian báo cáo KLTN: Sáng chủ nhật lúc 8h00 ngày 21/07/2019 tại phòng D2-06.

+ Danh sách phản biện và thứ tự báo cáo khóa luận xem tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm 

TTBM

Trần Anh Khoa

Thông báo 01 ĐA hè - Trần Anh Khoa

Đề nghị các bạn đăng ký đồ án hè do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn lên gặp và nhận đồ án. Bắt buộc 1 tuần gặp 1 lần (nếu vắng 1 buổi không được báo cáo).

Lịch gặp: Sáng 10h05 các buổi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5; Chiều 14h20 thứ 3 từ tuần 2-7;

Trần Anh Khoa;