Điểm thi Tin học thầy Đức chiều thứ 3

 

 

Chú ý: Sinh viên có khiếu nại làm đơn gởi Vp khoa hạn cuối thứ sáu ngày 17/7/2020

 

SQL SÁNG THỨ 4 LỚP T.NHỰT

Điểm tổng kết môn SQL lớp T.Nhựt dạy vào sáng thứ 4 

Các em có thắc mắc liên hệ trực tiếp thầy vào các buổi sáng thứ 2,3,5,6 tại trường.

Hoặc gởi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Sau 3 ngày công bố các em không thắc mắc coi như đã chấp nhận điểm số này.

Vào đường link sau để xem điểm https://photos.app.goo.gl/mrEAXFddbkK4n6988


SQL Thầy Nhựt dạy vào sáng thứ 7

Điểm tổng kết môn SQL lớp T.Nhựt dạy vào sáng thứ 7 

Các em có thắc mắc liên hệ trực tiếp thầy vào các buổi sáng thứ 2,3,5,6 tại trường.

Hoặc gởi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Sau 3 ngày công bố các em không thắc mắc coi như đã chấp nhận điểm số này.

Vào đường link sau để xem điểm https://photos.app.goo.gl/9DspZPo7EHfJUvca9

 

Nộp bài CDTT đi Glassegg do cô Nguyễn Thị Thu Cúc dẫn đoàn ngày 07/07/2020

Tất cả sinh viên nộp bài theo mẫu ở link đính kèm và nộp ở

1. Link nộp: honghiepit.fit-hitu.edu.vn    

      + Mã lớp: CDTT_2019    

      + File: hotensv_masv.rar

2. Ngày ngày cuối nộp: 15/07/2020

3. File mẫu và hướng dẫn nằm ở cuối file: link tải

Điểm Java sáng thứ 7 T.Nhựt dạy

Điểm tổng kêt môn java lớp T.Nhựt dạy

Các em có thắc mắc liên hệ trực tiếp thầy vào các buổi sáng thứ 2,3,5,6 tại trường.

Hoặc gởi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Xem tại đây https://photos.app.goo.gl/BzVQ6gXgcRh94BNQ6