Lịch phản biện đồ án thầy Đức và thầy Trường

Tất cả các bạn làm đồ án của 2 thầy (Thầy Trường và Thầy Đức) phản biện như sau:

1. Thời gian: lúc 8h ngày 19/12/2019

2. Địa điểm: D208

Nội dung báo cáo

1. Đối với các bạn làm đồ án (đồ án chuyên ngành): chuẩn bị file

2. Đối với các bạn làm đồ án Thực tập tốt nghiệp: Chuẩn bị file và in cuốn TTTN

 

 

 

NHững trường hợp không đi phản biện sau ngày này sẽ không được giải quyết

 

Đồ án- TTTN- cô Mai

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN với cô Mai gặp GV vào chiều T6 tuần 16 (20/12) lúc 1h30 tại Phòng D2-06. SV không đi coi như bỏ đồ án.

Thông báo về chuyên đề thực tập 1 đợt 3

Tất cả sinh viên tham gia đợt 3 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo và nộp vào đường dẫn sau:

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với lớp: CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot 3 (không đúng cấu trúc sẽ không nhận bài)

Hạn cuối: 20/12/2019

Nội dung báo cáo nằm ở cuối trang của file hướng dẫn viết báo cáo

Kiểm duyệt đồ án Thầy Hiệp

Tất cả những bạn làm đồ án thầy kiểm duyệt lần cuối vào thứ 2 ngày 16/12/2019 tại phòng D209 từ 13h30 tới 16h. Bạn nào không kiểm duyệt coi như bỏ đồ án