Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ điểm quá trình và nếu có khiếu lại thì

liên hệ với GV trước ngày 28/04/2018. Sau thời hạn trên GV sẽ không

giải quyết khiếu lại.

Ngày đăng tin: 21/04/2018

GV Phạm Văn Sơn

Các môn học từ khóa 40 trở về trước không được mở lớp

Các cả các môn học từ khóa 40 trở về trước mà không được mở lớp thì các em tập hợp lại danh sách rồi gửi về khoa CNTT để được xem xét mở lớp nhé (Ví dụ Toán Rời Rạc,  Kỹ Thuật Lập trình, .. )

Các em tranh thủ làm để được mở lớp nhé. Ghi đầy đủ thông tin về họ tên lớp và số điện thoại, Email của từng bạn nhé

Newstar tổ chức ôn tập CCNA miễn phí

Newstar tổ chức buổi ôn tập CCNA vào sáng ngày 15/4/2018 (8:30 -11:30).  
Địa điểm tổ chức tại: Newstar - 240 Võ Văn Ngân,Thủ Đức (Cổng đường Bác Ái)