Đồ án và TTTN tại doanh nghiệp thầy Hiệp

Tất cả các bạn làm đồ án và TTTN đăng ký đi doanh nghiệp thì điền thông tin vào form cho thầy gấp nhé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwh3a7lEUs5x-QF4CvCe_wcFKBhgnL4A8bmNbpLV-O7MGOw/viewform

 

Nhận đồ án c.Huyên

Tất cả sv làm đồ án với cô gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để nhận đề tài nhé

Nhận đồ án do cô Cúc hướng dẫn

Sinh viên đăng ký làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn gởi mail cho cô (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để liên hệ nhận đồ án. Tiêu đề mail nhớ ghi là "Nhận đồ án".

Đồ án cô Mai

Tât cả các bạn làm đồ án với cô Mai liên hệ với cô qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   để nhận đề tài  trong khoảng 28-2 đến 8-3 nhé.

 

Đăng ký TTTN tại doanh nghiệp

Các bạn đã đăng ký đi thực tập tại công ty thì điền form để thầy gửi cho công ty gấp nhé

File CV: Họ tên_ MSSV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE1HrhNT_1GSW8p-WIX_8rPsmzDAU0YU7t3oeaH3gfvya_A/viewform