Lịch hướng dẫn đồ án_Thầy Sơn

Thông báo, SV làm đồ án do Thầy Sơn hướng dẫn

gặp GV vào các ngày sau:

- Sáng Thứ 4, phòng D206, thời gian: 8h- 11h

- Sáng Thứ 7, phòng D208, thời gian: 8h - 11h

Lưu ý: SV không gặp GV thì xem như bỏ làm và sẽ nhận điểm 0.

Ngày đăng tin: 12/07/2018

GV Phạm Văn Sơn

 

 

 

lịch gặp đồ án hè thầy Hiệp

Sinh viên gặp đồ án thầy Hiệp lúc 8h-11h sáng thứ 2 và sáng thứ 6 phòng D212

Lịch gặp đồ án hè 2018 thầy Đức

Sinh viên làm đồ án thầy Đức gặp vào lúc 8h-11h thứ 5 và thứ 6 phòng D206

Lịch gặp đồ án T.Trường

Các bạn sinh viên làm đồ án học kỳ hè gặp thầy vào:

Tiết 1-4 thứ 3 phòng D207

Tiết 1-4 thứ 5 phòng D208

Lịch gặp đồ án hè th Đăng Khoa

Thông báo tới các bạn làm đồ án hk hè của th như sau:

Lịch gặp:

- D212: Sáng t3, t4 (Tiết 2-4)

- D206: Chiều t4, 5, 6 (Tiết 7-9)