Thực Tập Tốt Nghiệp - cô Mai

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp với cô Mai chưa nhận đề tài gặp cô chiều T6 - lúc 16h30 ngày 10/3 tại PM.

Sinh viên đã nhận đề tài đi báo cáo theo lịch hẹn như cũ. Khi đi mang theo phiếu theo dõi.

Sinh viên không gặp GV nhận đề tài xem như bỏ không làm TTTN.

Sinh viên làm thựSinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô để nhận đề tài theo lịch: - Sáng thứ 4 (ngày 07/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06. - Sáng thứ 5 (ngày 08/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1495-lich-huong-dan-tttn-co-cuc.html
 

Thông báo sinh viên làm đồ án, TTTN (cô Cúc)

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN do cô Cúc hướng dẫn sau 2 tuần liên tiếp không gặp cô để báo cáo coi như tự ý bỏ đề tài.
Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

 

Lịch hướng dẫn TTTN (cô Cúc)

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô để nhận đề tài theo lịch:

- Sáng thứ 4 (ngày 07/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

- Sáng thứ 5 (ngày 08/3/2018) từ 9h00 đến 9h30 tại phòng D2-06.

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc. 


Danh sách sinh viên làm TTTN do cô hướng dẫn:

2115110079 Lê Văn Dũng 10/11/1997 CCQ1511B
2115110087 Nguyễn Văn Điền Em 16/10/1992 CCQ1511B
2115110095 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1996 CCQ1511B
2115110132 Nguyễn Văn Tiễn 25/08/1997 CCQ1511B
2115110145 Lê Thị Huyền Vy 12/05/1997 CCQ1511B

 

Sinh viên làm ĐACN, ĐACS, TTTN (c.Huyên)

Tất cả sinh viên làm đồ án cô Huyên nếu 2 tuần liên tiếp không gặp cô báo cáo coi như tự ý bỏ đề tài và nhận đểm 0. 

Sinh viên làm TTTN (C.Huyên)

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp gặp cô sáng thứ 7 ngày 10/3/2018 từ 8h30 đến 10h30 phòng D2-09 để nhận đề tài. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc