Đồ án môn học hè C.Mai

- Vì hè này cô Mai bận công việc nên không hướng dẫn đồ án cho sinh viên được nên tất cả sinh viên làm ĐAMH cô Mai ai làm thiết kế đồ họa sẽ do cô Huyên hướng dẫn, ai làm thiết kế web sẽ do thầy Lợi hướng dẫn.

- Lịch gặp C. Huyên vào sáng thứ 3 ngày 10/7 tại phòng D2-08

_ Lịch gặp T. Lợi vào sáng thứ 3 ngày 10/7 tại phòng máy

- Sinh viên nào không lên nhận đồ án xem như tự ý hủy đồ án.

 

 

Đồ án hè c.Huyên

Tất cả sinh viên làm đồ án gặp cô vào sáng thứ 2 ngày 9/7 hoặc sáng 10/7 tại phòng d208 em nào không lên gặp cô coi như tự ý bỏ đồ án và nhận điem 0

Điểm kiểm tra chất lượng đầu ra ngày 29/06/2018

Điểm kiểm tra chất lượng đầu ra ngày 29/06/2018

Nhận phúc khảo tới hết ngày thứ 6 (13/07/2018)

Mẫu phúc khảo

Kế hoạch bảo vệ KLTN

Khoa thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2018

+ Thời gian: vào lúc 10h00 ngày 30/06/2018

+ Địa điểm: phòng D2-11

+ Danh sách các nhóm và thành viên hội đồng

Điểm thi cuối kỳ HDH thầy Đức new

Điểm thi cuối kỳ HDH thầy Đức