Sinh viên làm đồ án (cô Cúc)

Các sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn 2 tuần liên tiếp không lên gặp cô theo lịch hẹn để báo cáo coi như tự ý bỏ đồ án.

Mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

 

Lịch gặp đồ án - TTTN - c.Quyên

SV làm đề tài, TTTN với c.Quyên gặp cô lúc 9h, thứ 3 hằng tuần tại phòng D2-08. 2 tuần kể từ khi ra thông báo này, bạn nào không gặp coi như bỏ đồ án.

Cảm ơn!

Lich hướng dẫn đề tài_Thầy Sơn

Sinh viên đăng ký đề tài do thầy Phạm Văn Sơn hướng dẫn 

có thể gặp GV theo lịch sau:

- Sáng thứ 5, phòng D206

- Sáng thứ 5, phòng D213

- Chiều thư 7, phòng D208

Lưu ý: 

Các em truy cập vào đường linh bên dưới để cung cấp thông tin sinh viên và chọn đề tài

GV sẽ gửi tài liệu cho SV khi nhận được thông tin đăng ký

https://goo.gl/forms/dDxLQ31JkZlbcRcf2

Lịch gặp đồ án và TTTN do T.Nhựt hướng dẫn

Những bạn nào làm thực tập tốt nghiệp hoặc đồ án do Thầy Nhựt hướng dẫn gặp vào

Thứ 2 4  buổi sáng từ 8h đến 11h

Cả ngày thứ 6.

Những bạn TTTN đi tới doanh nghiệp không có thời gian gặp thì sẽ email cho Thầy sx lịch gặp phù hợp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanks

[Thầy Lợi] Lịch hướng dẫn làm đồ án 2019

Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên làm đồ án thầy Hồ Diên Lợi

- Thực tập tốt nghiệp

- Đồ án chuyên ngành

- Đồ án cơ sở

+ Lịch gặp 10h00 ngày 26/02/2019

+ Phòng: Phòng máy dãy D2