Thống báo 01 - kế hoạch thực hiện đồ án HK2 2017-2018 (Thầy Trần Anh Khoa)

Đề nghị các bạn sinh viên đăng ký đồ án học kỳ 2 năm 2017-2018 do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch gặp giảng viên vào các buổi sau:

1. Chiều thứ 4: từ 14h00 đến 16h30, phòng D2-06

2. Sáng thứ 7: từ 9h00 đến 11h30, phòng D2-06

TAK;

 

Lịch nhận đồ án môn học (T.Trường)

Sinh viên làm đồ án do thầy hướng dẫn gặp thầy để nhận đồ án lúc 9:45 ngày 30/1/2018  tại phòng D213

Lịch gặp và báo cáo đồ án thầy Hiệp

Các sinh viên làm đồ án Thầy Hiệp gặp thầy vào thứ 3 và thứ 7 tiết 6-10 tại phòng D211 và D208. Đề nghị các bạn gặp thầy trước tết để nhận đề tài về làm quà tết nhé

Báo cáo đồ án thầy Tú

Các bạn làm đồ án thầy Tú sẽ gặp thầy vào thứ 6 trong tuần phòng D213 từ tiết 1 đến tiết 5.

Lịch gặp đồ án cơ sở (c.Quyên)

Các bạn SV đăng kí đồ án cơ sở của c.Quyên sẽ nhận đề tài vào lúc 9h45 ngày 26/1 tại phòng D2-08.

Những sinh viên đăng kí làm đồ án của thầy nhận đề tài vào lúc 2h00 chiều thứ 7 ngày 27/01/2018

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1477-thong-bao-lam-do.html