Lịch báo cáo đồ án cô Mai- cô Huyên

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Mai và cô Huyên hướng dẫn sẽ báo cáo vào lúc 14g00 thứ 5 (ngày 3/1/2018) tại phòng máy.


 

Lịch báo cáo đồ án Thầy Viên, Thầy Hiệp và Thầy Trường

Tất cả sinh viên làm đồ án của thầy Viên, Hiệp, Trường tập trung tại phòng máy vào lúc 14h30 thứ 4 ngày 02/01/19 để báo cáo.

Lịch báo cáo đồ án (cô Cúc - thầy Nhựt)

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Cúc và thầy Nhựt hướng dẫn sẽ báo cáo vào lúc 13g00 thứ 5 (ngày 27/12/2018) tại phòng máy.

Khi đi nhớ mang theo máy tính để báo cáo.

Các bạn sinh viên làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn sẽ báo cáo với thầy Nhựt.

Các bạn sinh viên làm đồ án do thầy Nhựt hướng dẫn sẽ báo cáo với cô Cúc.

Lịch báo cáo đồ án thầy Đức và thầy Mạnh

Tất cả các bạn sinh viên làm đồ án thầy Đức và thầy Mạnh báo cáo lúc 8h30 ngày thứ 6 (28/12/2018) Tại phòng D209

Khi đi báo cáo cần mang theo:

+ Đồ án cơ sở và đồ án chuyên ngành: giấy theo dõi+đĩa ghi tên đề tài và file soure (không in cuốn)

+ TTTN: giấy theo dõi+đĩa ghi tên đề tài và file soure + in file ra thành cuốn

Lịch thi cuối kỳ đợt 2 học kỳ 1 năm 2018-2019

Lịch thi cuối kỳ đợt 2 học kỳ 1 năm 2018-2019