Hướng dẫn DACS, DACN (cô Cúc)

Các bạn sinh viên làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành do cô Cúc hướng dẫn gặp cô buổi đầu tiên để nhận đề tài vào:

- Sáng thứ 5 (ngày 21/9/2017) tại phòng D209 (hoặc D212) từ 8g00 đến 10g30.

- Sáng thứ 6 (ngày 22/9/2017) tại phòng D212 từ 8g00 đến 10g30.

Danh sách sv làm đồ án chuyên ngành:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp
1 2115110154 Nguyễn Văn Cương 05/07/97 CCQ1511C
2 2115110012 Phan Thị Thanh Duyên 27/08/96 CCQ1511A
3 2114110325 Mai Thành Đạt 31/08/96 CCQ1411A
4 2115110026 Nguyễn Đặng Quang Huy 27/10/97 CCQ1511A
5 2115110032 Nguyễn Hữu Lộc 11/02/96 CCQ1511A
6 2115110033 Nguyễn Minh Luận 10/11/97 CCQ1511A
7 2115110181 Phan Thành Nhớ 01/03/97 CCQ1511C
8 2115110039 Nguyễn Hữu Phong 28/04/97 CCQ1511A
9 2115110043 Nguyễn Thị Thu Phượng 17/09/96 CCQ1511A
10 2115110052 Phạm Hồng Tân 10/09/96 CCQ1511A
11 2115110062 Tạ Thị Thùy Trang 25/05/94 CCQ1511A
12 2115110064 Trịnh Quang Trường 04/10/97 CCQ1511A
13 2115110065 Lý Hoàng Quốc Tuấn 16/07/97 CCQ1511A

Danh sách sv làm đồ án cơ sở:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp
1 2115110015 Đậu Thị Hà 01/04/97 CCQ1511A
2 2113110159 Dương Ngọc Văn Lâm 20/06/95 CCQ1311C
3 2113110235 Nguyễn Thanh Luân 16/03/95 CCQ1311D
4 2114110196 Lê Công Mộng 05/06/95 CCQ1411C
5 2115110041 Lê Thanh Phước 27/06/96 CCQ1511A
6 2115110118 Giáp Văn Phương 17/07/97 CCQ1511B
7 2115110207 Nguyễn Hữu Trung 22/11/96 CCQ1511C
8 2115110147 Võ ý 15/11/97 CCQ1511B


 

 

 

Thông báo làm đồ án Thầy Viên

Tất cả các em sinh viên làm đồ án của thầy có tên dưới đây gặp thầy vào những ngày sau:

Sáng thứ 2 phòng D206

Chiều thứ 2 phòng D213

Sáng thứ 7 phòng D212

 

 

DACS, DACN (C.Huyen)

Sinh viên làm ĐACS gặp cô chiều thứ 5 hàng tuần tại phòng D2-09 ngày 21-09-17, ĐACN gặp cô chiều thứ 6 hàng tuần tại phòng D2-11 ngày 22-09-17. 

Hướng dẫn đồ án cơ sở, chuyên ngành Thầy Nguyễn Anh Tú

Các bạn làm đồ án cơ sở và chuyên ngành do thầy Tú hướng dẫn, có thể gặp thầy (bắt đầu từ ngày 25/09/2017) như sau:

- Sáng thứ 2 (7h30..11h30) phòng D207

- Chiều thứ 3 (12h30...4h30)  phòng D211

- Sáng thứ 7 (7h30..11h30) phòng D209

Lịch gặp đồ án T.Nhựt

Tất cả sv do thầy Nhựt hướng dẫn đồ án gặp thầy vào

Sáng Chiều Tối thứ 3

Chiều thứ 4

Tối thứ 6 

Tại phòng thực hành

Danh sách sv làm đồ án chuyên ngành

1 2115110170 Quách Đình Vũ Lân 30/06/97 CCQ1511C
2 2115110192 Võ Vũ Siêu 14/11/97 CCQ1511C
3 2114110215 Phùng Tấn Tài 20/03/96 CCQ1411C
4 2115110204 Cao Quốc Trí 14/01/96 CCQ1511C
5 2115110217 Nguyễn Thành ý 14/06/97 CCQ1511

Đồ án cơ sở

1 2114110083 Nguyễn Công Chánh 10/06/96 CCQ1411B
2 2115110085 Hồ Ngọc Định 09/02/94 CCQ1511B
3 2115110025 Nguyễn Đức Huy 12/07/97 CCQ1511A
4 2114110036 Nguyễn Hoàng Kim 06/10/96 CCQ1411A
5 2115110065 Lý Hoàng Quốc Tuấn 16/07/97 CCQ1511A